SVAG MEN ÄNDÅ STARK

Eva Hylander, Argument förlag

Det är för de flesta av oss omöjligt att ens föreställa sig hur det är att känna svår, ständig smärta, att leva med den dag och natt, år ut och år in. ”Jag minns knappt hur det känns att vara smärtfri” skriver Eva Hylander, 46 år. Hon var en aktiv och engagerad mamma som strax innan hon skulle föda sitt tredje barn blev sängliggande i svåra plågor. Livet förändrades totalt.
Genom korta och väl avvägda formuleringar förmedlar hon de olika stråken i sin vardagskamp, men också sin väg till att uthärda smärtan och finna en ny mening. En ny livsrytm. Förutom sitt träffsäkra språk så bjuder Eva Hylander på egna illustrationer som på ett minst lika starkt, och även mycket vackert sätt, ger uttryck för det hon känner och tänker. Trots det svåra i hennes upplevelse så lämnar boken inte efter sig ett avtryck av svärta, utan en känsla hopp. En förvissning om en tro som ger styrka och bär igenom allt.