Succé för Spik Nykter

Hoppas på 5 000 medlemmar inom ett år

På ett år har nätverket Spik Nykter fått närmare 2 800 medlemmar. – Jag tycker att det är en succé, säger Håkan Axell, informatör inom LP-verksamheten.

I mars förra året drog LP-verksamheten igång nätverket Spik Nykter. Den som anmäler sig som medlem lovar total avhållsamhet från alkohol och droger.
– Betoningen ligger på att ta ett positivt beslut. Vi vill att det ska vara utmanande och tufft att vara spik nykter, säger Håkan Axell.
Många av medlemmarna har anknytning till pingstförsamlingar eller andra kristna sammanhang, men argumenten för nykterhet är inte hämtade med stöd i Bibeln.
– Nej, det vi lyfter är de medicinska argumenten och de sociala, att det är viktigt att vara ett stöd för de svaga och erbjuda alkoholfria zoner.
Ungefär 60 procent av medlemmarna är under 20 år. För dem är medlemskapet gratis. Övriga betalar 40 kronor om året. Medlemmarna får ett armband, en knapp, en tidning och några utskick per år.

Höjda ambitioner
På hemsidan kan man anmäla medlemskap och lära sig mer om nätverket och om alkoholrelaterade frågor. Här finns också nätverkets viktigaste argument för nykterhet med. Att få med vuxna ser Håkan Axell, som ett viktigt mål i sig, eftersom de är ett fördöme för de unga.
För ett år sedan hoppades Håkan Axell på 1 500 medlemmar under det första året. Hans förhoppningar blev infriade med råge och nu höjer han amibitionsnivån ytterligare.
– Vi hoppas på att vara 5 000 om ett år!
Ingen omöjlighet, menar han. Egentligen krävs det bara att medlemmarna värvar var sin person, så är det löst.
Håkan Axell ser det personliga nykterhetsbeslutet som viktigt och en kraft i i sig.
– Vi blir en slags underifrån kommande rörelse, säger han och ser nöjd ut.
Han är dock noga med att betona att medlemmarna i Spik Nykter inte är ute för att moralisera eller klanka ner.
– Det är ett fritt val man gör och inget livslång åtagande.