Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Stort intresse för Pastorsakademin

Snart startar Pingst Pastorsakademi. Över 310 pastorer har anmält sig för att delta och förväntningarna är höga. Nu visas intresse också från Norge, och svensktalande församlingar i Finland har anslutit sig till utbildningen.

I oktober är det dags för Pingst Pastorsakademi, två års utbildning teoretiskt och praktiskt för att möta nutidens utmaningar. Kurser i ledarskap, teologi och personlig andlig utveckling ska kombineras med coachning i vardagen i processgrupper runtom i landet. Utbildningen sker i samarbete med Pingst Förvaltning och Pingstskolorna.
Ä Vårt mål var 300 anmälda pastorer och över 310 har kommit in, berättar Daniel Alm, pastor i Pingstförsamlingen, Västerås, och projektledare. Responsen är mycket god och vi känner att vi har vind i seglen.
Man har visat intresse också från grannländerna för Pastorsakademin.
Ä Inom norska sammanhang, där man har liknande behov som våra, är man intresserade av att se hur vi jobbar. I Finland, där det finns ett 30-tal svenskspråkiga församlingar, vill man haka på och vi kommer att ha en eller två processgrupper där.
De 30 processledarna har höga ambitioner för sitt uppdrag och förväntningarna är stora hos pastorerna som ska gå utbildningen, berättar Alm.
Storsatsning från Pingst
Ä Detta är en storsatsning från Pingsts sida för att lyfta pastorernas självkänsla och status. Det bästa ett samfund kan göra är att stötta sina pastorer och bygga starka nätverk och jag tror att detta kan bli en historisk vändpunkt för oss.
Han tror att processinriktad undervisning, som bygger på aktiv delaktighet, kommer att spela en större roll framöver.
Processledarna har genomgått en förberedande utbildning under september och även gjort ett webbaserat IDI-test, som visar hur man fungerar ihop med andra människor. Även pastorerna ska ha gjort detta test när de påbörjar utbildningen.
Höstterminen startar med visionsarbete inom ledarspåret.
Ä Det handlar om att formulera, konkretisera och kommunicera en vision och göra den tillgänglig i vardagen, säger Daniel Alm.
Inom teologispåret börjar man med ämnet bibeltrohet och bibelförkunnelse och inom spåret Personlig andlig utveckling, med pastorns andliga liv, bönelivet, och hur man lotsar människor till en personlig tro på Gud.
Ä Vi vill uppmuntra till förbön för Pastorsakademin, att den ska fungera på det sätt som Gud tänkt, att den ger en styrka byggd på både ande och struktur.

Fotnot: Pingst Pastorsakademi har hemsidan www.pastorsakademi.se