Stort intresse för barnledarkonferens

Den ekumeniska barnledarkonferensen i Jönköping, som hölls i början av mars, samlade närmare 1 400 personer.

Huvudsamlingarna hölls i Pingstkyrkan i Jönköping, medan seminarierna var utspridda på andra lokaler i staden. Delar av konferensen spelades in och görs tillgängliga på www.ledarkonferens15.konferenspasset.se/start/

Konferensen arrangerades för andra gången i ett samarbete mellan ELM Syd, Evangeliska Frikyrkan, Equmenia, Frälsningsarmén, King`s Kids Sweden, Pingst Jönköping, Pingst ung, Livets Ord, Salt, barn och unga i EFS, SAU och Youngsters.