Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Stort behov av familjehem

– Vi har sett hur stora behoven är av fler fosterhem och kontaktfamiljer runt om i landet och insett att vi behöver göra något åt det. Det säger Ulrika Wadskog på Pingst Socialt, som nu i samarbete med Tillsammans drar igång ett projekt om familjehem.

Projektet är ännu så länge i planeringsstadiet och målet är att kunna tillsätta en 50-procentig tjänst efter nyår. Den kommer då att gå till Richard Sollenby från Jönköping, som själv har många års erfarenhet av att vara fosterförälder.
Under hösten lägger han en del förberedande tid på detta och tanken är projektet ska ha tre inriktningar.
Den första handlar om inventering. Hur många pingstvänner är idag verksamma som familje- eller kontaktföräldrar?
Den andra handlar om stöd. Vilken typ av stöd behöver de här familjerna utöver det de får från de sociala myndigheterna.
Och för det tredje ska det handla om rekrytering, det vill säga att få fler att se behovet och våga ställa upp.
Richard Sollenby kommer att erbjuda församlingsbesök, där han talar om detta och visar på de behov som finns i kommunerna.
I hans egen kommun Jönköping är till exempel behovet av familjehem så stort att kommunen annonser efter fler och till och med går ut på gator och torg och söker efter intresserade.
Ä Det är ju väldigt bra om kyrkan kan engagera sig i det behov som finns, säger han.
Ä Gud har lagt det här på mitt hjärta, att göra någonting för barn med alldeles särskilda behov.
Pingst Socialt arrangerar en regional konferens i Skellefteå den 28 september och då kommer de här frågorna att finnas med på agendan.