Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Storsamling för pastorer

I oktober var det dags för tredje omgången av Pastorsakademin med storsamling för drygt 400 pastorer i Norrköping under en vecka. – Utvärderingarna som kommer in är egentligen helt överväldigande, säger Daniel Alm, pastor i Västerås Pingstkyrka, och projektledare för Pastorsakademin.

Precis som tidigare hade varje dag sin egen inriktning, tisdag handlade om ledarskap, onsdag om teologi och torsdagen om personlig andlig utveckling. Ledarskapsdagen handlade den här gången om strategi och prioritering, förändringsledning och förvaltarskap. Daniel Alm, Marcus Strömberg och Patrik Hellström undervisade.
Den missionala församlingen stod i fokus under teologidagen och Ulrik Josefsson, Paul Alexander och Magnus Persson undervisade.
När det på torsdagen handlade om personlig andlig utveckling togs ämnen som Att leda människor till dop, Tystnadspliktens principer och Att förmedla Guds kraft upp. På kvällen var det bön, lovsång och betjäning. Under denna dag medverkade Pelle Hörnmark, Egil Svartdahl, Stig Öberg, Hans Sundberg och Peter Halldorf.
Under dagarna möttes deltagarna också till samtal i sina mindre processgrupper. De grupperna möts också mellan modulerna. När Modul 4 hålls till våren blir det regionala samlingar på tre olika platser.
Ä Vi märker att våra pastorer gläds över att miljön kombinerar vision och värme, hög ambitionsnivå och öppenhet för att hämta ny kraft hos Herren, säger Daniel Alm.
Fortbildning genom studier, nätverk och gemenskap via processgrupperna tillsammans med föreläsningar och undervisning har gjort Pastorsakademin till något unikt och viktigt, menar han.
Ä Vi har upplevt ett tydligt Guds agerande i vår mitt.