Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Storsamling för europeiska pingstscouter

Svenska Royal Rangers fanns på plats då pingstscouter från 22 europeiska länder samlades till EUROCAMP i Olympiaparken i Lillehammer i Norge i månadsskiftet juli/augusti.

Årets tema för Europcamp var Keep on, vilket anspelade på förra Eurocampen, som hölls 2004 i Finland på temat Take the step.
På kvällarnas storsamlingar framfördes det andliga budskapet med hjälp av dramatiska framställningar.
Det svenska bidraget handlade om en pilgrim på väg till Trondheim.