Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Stora ideella insatser och härliga möten

Konferenser och ”veckor” har erbjudit uppskattade möten för varm gemenskap och uppbyggelse. Genomförandet har alltid byggt på frivilliga insatser och stort engagemang från församlingar och enskilda.

Bilden ovan togs i samband med Nyhemsveckan, eller Kölingaredsveckan som den då också kallades, år 1951. Personalen i mattältet hade ställt upp för fotografering framför ett berg av smörgåsar. Det året hade ett nytt konferensområde invigts och hela 3 000 anmälda deltagare närvarade. Det gamla deltagarrekordet överstegs med 1 000 personer.
Det var Betaniaförsamlingen i Nyhem som arrangerade konferensen och längst till höger på bilden står John Carlsson som var föreståndare i församlingen 1944Ä1954.
Är du med på bilden? Känner du igen någon på bilden? Har du minnen från ideellt arbete vid andra konferenser? Skriv till oss och berätta om dina minnen, arbetet bakom en konferens, särskilda händelser eller ”bespisningsunder”.

Skriv till oss och berätta:
”Fotoarkivet”
Pingst
141 99 Stockholm
fotoarkivet@pingst.se