Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Stor utmaning få igång tillväxten

Detta nummer av tidningen handlar till stor del om tillväxt. Jag tror att tillväxt är något naturligt i Guds Rike.
Jag tror att tillbakagång och stagnation är onaturligt. Oftast när Jesus skall ge en bild av Gudsriket så är det från växtriket han hämtar bilden.
I Johannesevangeliets femtonde kapitel talar Jesus om den kristnes liv: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra”. ”Gud ger växten” konstaterar Paulus i Första Korinthierbrevet 3.
”Allt som har liv växer och utvecklas”, skrev Lewi Pethrus när han introducerade den egna sångboken Segertoner.

DÄRFÖR HANDLAR INTE våra församlingars tillväxt om Pingströrelsens vara eller inte vara. Det handlar inte om att överleva som församling. Det handlar om något oändligt mycket större. Om denna växtkraft som finns i Hans Rike. Låt oss vara överens om detta. Tillväxt är naturligt. Stagnation och tillbakagång är onaturligt.
Därför är det en stor utmaning för oss att få igång tillväxten, det normala, i våra liv och våra församlingar.
Självklart hänger detta ihop. Vår personliga tillväxt och tillväxten för församlingen. Våra gemenskaper är en produkt av det liv vi lever. Nyckeln för tillväxt för mig är ett fördjupat lärjungaskap. Inte fler och fler ”måsten” och dåligt samvete.
Det finns en enorm potential i varje troende. Den stora utmaningen är att skapa församlingsmiljöer där individer kan växa till sant lärjungaskap. Varje satsning vi gör, oavsett om det handlar om Alphagrupper, församlingsplanteringar, kampanjer eller vardagsrelationer, så kommer det till slut att vara avgörande med personliga, enskilda människors
liv och hängivenhet.

JAG TROR ATT VI KAN hitta Jesus-lusten igen. Hängivenheten. Passionen. Pionjärandan. Entreprenörskapet. Andedopet. Överlåtelsen. Allt detta andliga och mänskliga tillsammans.
Målet är fler frälsta, fler döpta, fler gudstjänstbesökare. Jag tror Pingströrelsen i Sverige kan vara med och döpa 5 000 människor varje år. Jag tror vi kan samla 50 000 människor till gudstjänst varje söndag. Jag tror vi kan vara med och betyda skillnad i vanliga människors helt vanliga vardag.
Det är detta vi har i fokus när vi bjuder in till regionala träningsdagar under vintern och våren. Under åtta lördagar reser vi runt i landet och försöker skapa lite bättre förutsättningar för ett tillväxtklimat i församlingarna. Vi kommer inte bara för att undervisa och träna. Vi kommer för att lyssna och ta del av alla erfarenheter som finns både lokalt och
regionalt.

FRÅGAN TILL SLUT ÄR VÄL vad vi vill? Vill vi göra skillnad? Vill vi bygga församlingar och miljöer som möter det behov som finns i samhället? Eller vill vi att allt ska vara som det alltid varit? Vill vi fördjupa oss i vår efterföljelse av Jesus? Eller nöjer vi oss med en lightvariant? Vill vi förstå den tid vi lever i? Eller vill vi fortsätta i vår egen värld? Viill vi bygga goda relationer? Eller är det skönast att vara ifred? Vad vill du?