Maria och Peter Blixt Kullander tillsammans med Centrumkyrkans föreståndare Lars-Erik Axenstedt. FOTO: BÖRJE DAHLKVIST

Maria och Peter Blixt Kullander tillsammans med Centrumkyrkans föreståndare Lars-Erik Axenstedt. FOTO: BÖRJE DAHLKVIST

Stödboende invigt i Falun

I början av sommaren var det invigning av stödboendet Hoppet i Falun. Det drivs av Centrumkyrkan i Falun som en del av det lokala LP-arbetet.

Stödboendet finns i församlingens egen hyresfastighet. Sammanlagt finns det fyra lägenheter att tillgå, där tre kan användas av boende (sammanlagt 5 bäddar) och den fjärde som plats för samtal och samlingar.
Arbetet har vuxit fram under de två senaste åren, men i pingsthelgen var det dags för invigning på riktigt. Församlingens omsorgspastor Peter Blixt Kullander och hans fru Maria arbetar med stödboendet, som samarbetar med socialtjänsten i Falun, men också kan ta emot boende från andra delar av Sverige.
Volontärer från församlingen finns också med som support i arbetet.
De boende får som en del av aktiviteterna lära sig laga sin egen mat, delta i bibelsamlingar och andra samlingar på församlingens LP-kontakt Hjärtat och arbetsträna genom att delta i fastighetsskötseln av kyrkans fastigheter och lägergård.
– Vi har också planer på ett utökat samarbete med PMU kring arbetsträning på second hand-butiken, berättar Peter.
– Vi är väldigt tydliga med att det handlar om behandling på kristen grund, säger Peter. Vi utgår från det behandlingsprogram som LP-verksamheten tagit fram som heter Vägen till livet. Det är ett program som tar upp olika frågor kring rubrikerna Insikt, Ärlighet, Vilja, Tro, Förlåtelse, Tillväxt och Kroppen.
– Vi arbetar med att skapa en drogfri miljö för dem som bor i lägenheterna. Målet med behandlingen är att människor ska bli drogfria och kunna ta hand om sina liv.
Ett stödboende fungerar bäst för den som redan kommit bort från drogerna, men som behöver en tid av utslussning till vanligt liv.
Både Peter och hans fru har missbruksproblem bakom sig, vilket gör att de vet precis vad de boende går igenom.
– Jag blev frälst i början av 80-talet, men kom bort från kyrkans värld, fick jobb i IT-branschen och hade en period av återfall efter en kick off, där det bjöds på alkohol. Under den tiden träffade jag Maria, som hittade biblar och kristna böcker hemma hos mig. Hon blev nyfiken och intresserad av kristen tro och när vi båda tagits om hand av polisen i Sandviken blev hon frälst i en poliscell där. Sen började hon tjata på mig och ville förstås ha med mig på vägen.
Peter kom tillbaks till Gud och med Guds och församlingens hjälp har Peter och Maria tillsammans jobbat sig till ett
drogfritt liv, där de nu kan använda sina erfarenheter till hjälp för andra.
Peter är glad och tacksam för att idag vara avskild pastor för social tjänst i församlingen i Falun och för att församlingen helhjärtat står bakom både arbetet med stödboendet och LP-kontakten.
– Hela vårt LP-arbete är väldigt integrerat med församlingen, säger han. Det är så vi vill ha det.