Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Stöd vid uppsägning på grund av sjukdom

Nu kan personer som förlorar jobbet på grund av ohälsa också få hjälp av Trygghetsrådet TRS. Detta tack vare ett nytt omställningsavtal som Arbetsgivaralliansen tecknat sedan 1 januari i år.

Hitintills har Trygghetsrådet TRS, kunnat erbjuda personligt omställningsstöd endast för personer som sagts upp på grund av arbetsbrist. Men nu finns också möjlighet till samma stöd ifall uppsägningen sker på grund av ohälsa.
Ä Vi såg en orättvisa som vi nu kan vara med och bekämpa, säger förbundsdirektör Kenth Nauclér på Arbetsgivaralliansen.
Stödet som den anställde som sägs upp på grund av ohälsa får är detsamma som vid uppsägning vid arbetsbrist.
Det handlar bland annat om ekonomiskt stöd och personlig rådgivning.
Det nya avtalet inleds med en prövoperiod på tre år.
Ä Vi tror inte på någon rusning precis, säger Kenth Nauclér, men det känns bra att kunna erbjuda det här stödet.
Alla arbetsgivare som tillhör Arbetsgivaralliansen omfattas av TRS verksamhet. Så gott som alla pingstförsamlingar är medlemmar i Arbetsgivaralliansen, vilket alltså innebär att stöd vid uppsägning vid ohälsa kan komma pastorer och andra anställda i församlingar till del.