Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Stipendium till teolog och bibellärare i Umeå

David Willgren, teolog och bibellärare, har tilldelats Samuel Halldorfs stipendium 2017. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Stipendiet delades ut i samband med pingsthelgens ekumeniska konferens på Nya Slottet Bjärka-Säby den 4 juni.
David Willgren, som tillhör pingstförsamlingen i Umeå, är teolog och bibellärare med huvudsaklig inriktning på Gamla testamentet.
Han tilldelas stipendiet för att ”på ett inspirerande och förebildligt sätt ha förenat akademiska studier inom teologi och bibelundervisning i församlingslivet med syftet att motivera och vägleda till ett fördjupat bruk av Bibeln.”
I motiveringen till stipendiet heter det bland annat: ”Genom sina studier av i synnerhet Psaltaren har han lyft fram den bibliska lyriken som en tidlös källa till bön, lovsång och lärjungaskap. Hans förhållningssätt i det offentliga samtalet har visat på ett sätt att läsa och förstå Bibeln, som präglas av förtroende för Guds tilltal i de heliga texterna och på samma gång öppenhet för hur samtida forskning och bibelvetenskap kan berika kyrkans liv.”

FAKTA/ SAMUEL HALLDORFS STIPENDIUM

Stiftelsen till pastor Samuel Halldorfs minne för förkovran i Bibelns böcker:

  • Stiftelsen har sin bakgrund i pastor Samuel Halldorfs initiativ till grundandet av Bibel- och träningsskolan på Bjärka-Säby 1982.
  • Stiftelsen vill genom stipendier uppmuntra framför allt unga människor som visat påtagliga ambitioner att förkovra sig i Studiet av Bibeln, men också bidra till utvecklingen av verksamhet på Nya Slottet som syftar till kvalificerad teologisk bildning.
  • Tidigare stipendiater är: Eleonore Gustafsson (2010), Carl-Magnus Carlstein (2011), Bibelskolan på Nya Slottet (2012), Robin Johansson (2013), Robert Eriksson (2014), Tobias Hadin och Christoffer Lignell (2015).