Stipendium till LP-ung och SPIK

LP-ung och organisationen SPIK nykter blev en av Evangelistfondens stipendiater i år. Priset är på 15 000 kronor och delades ut den 16 mars i Pingstkyrkan i Jönköping.

Evangelistfonden är grundad av och leds också av Roger Larsson. Syftet med den är att hjälpa unga människor med
en kallelse till tjänst för Guds rike att bli bättre utrustade för tjänst. Sedan 2008 har fonden varje år delat ut ett antal stipendier, till enskilda evangelister eller organisationer som arbetar med fokus på klassisk evangelisk tro och mission.
Och i år var alltså en av stipendiaterna LP-ung och SPIK Nykter. Organisationen möter varje år omkring 20 000 ungdomar i olika sammanhang för att undervisa om vinsterna med en helnykter livsstil.
Årets övriga stipendiater var frälsningsofficer Marina Bratterud, Jonas Andersson, internationell direktor för organisationen Gå ut mission, och Lennart Henricsson, inspiratör i Oasrörelsen. Ett hederspris delades också ut till riksevangelist Arne Höglund.

Fotnot: För mer information om LP-ung och SPIK se: www.lp-verksamheten.se/forebyggande.html