Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Stipendium för pingstforskning till Gäreskogs

2006 års Stipendium för pingstforskning gick till Roland och Marianne Gäreskog för deras omfattande arbete med att söka, systematisera, presentera källor till samt sprida kunskap om Pingströrelsens historia. Stipendiet delas ut av Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning.

Under de senaste åren har Roland och Marianne Gäreskog lagt stort engagemang och mycket tid på att samla material som bidrar till bilden av Pingströrelsens historia. Med utgångspunkt i studiet av sin hemförsamling Sionförsamlingen Linköping har de följt ”rot-trådar” och kunnat aktualisera källmaterial av intresse för hela rörelsen.
De har spenderat dagar på arkiv och i möten med pingstpionjärer som de intervjuat. Materialet har systematiserats och sammanställts i uppsatser om olika ämnen. Bland dessa skrifter kan nämnas ”Lewi Pethrus i konflikt”, där den gedigna sammanställningen av källor ger den hitintills mest utförliga bilden av den för Pingströrelsen så smärtsamma ”Franklinstriden”.
I stipendiemotiveringen står det bland annat så här: ”Gäreskogs ideella insatser har tydliga akademiska kvaliteter och kommer att utgöra en god grund för vidare forskning. Dessutom har de generöst delat med sig av kunskap och källor till andra forskare. Det är därför med stor glädje vi uppmärksammar deras mångåriga och banbrytande insatser inom pingstforskningen med detta stipendium.”
Stipendiet delades ut under Predikantveckans festkväll. Det var andra gången som stipendiet delades ut, 2005 gick det till Ulrik Josefsson.