Emma Jönsson, caroline Lewinsson, Lina Johansson och Vivian Caragounis har alla fått ta del av missionsstipendier från pingstförsamlingen i Lund.

Emma Jönsson, caroline Lewinsson, Lina Johansson och Vivian Caragounis har alla fått ta del av missionsstipendier från pingstförsamlingen i Lund.

Stipendier för missionsresor

Att hålla missionsintresset vid liv i en församling kan kräva lite uppmuntrande initiativ. I Lunds pingstförsamling har man under de senaste 25 åren delat ut stipendier till ungdomar som visat intresse för att lära sig mer om mission.

– Det handlar inte om mycket pengar, säger Karin Bertilsson, ordförande i församlingens missionsråd. Det rör sig om 12 000 kronor som får delas mellan stipendiaterna, men blir ändå ett konkret bevis för att församlingen står bakom dem.
Avsikten är att ungdomarna ska kunna genomföra en slags studieresor för att se olika missionsinsatser på plats och aktivt ta del i arbetet. Det behöver inte vara arbeten, som församlingen redan är engagerad i.
Här kan du läsa vad några som fått stipendiet säger.

Lina Johansson:
– Jag använde stipendiet för en resa till Medellin i Colombia och Chulucanas i Peru i somras. I Medellin besökte jag ett arbete för barn i slummen och fick också se ett arbete för utsatta människor som lever på gatan samt ett förebyggande drogarbete i kåkstäderna.
– I Peru hälsade jag på en församling där jag tidigare arbetat i nio månader. Eftersom jag studerar så var stipendiet avgörande för att kunna åka.
– Mitt möte med utsattheten och hopplösheten på Medellins gator har format mig och gjort mig mer övertygad att Jesus är enda lösningen. Är i dag aktiv i missionsrådet i min församling i Lund och ser mig även som en missionär där jag är bland mina kursare på sjuksköterskeprogrammet. Trivs just nu med att vara Guds ambassadör här.

Vivian Caragounis:
– Jag har fått stipendiet två gånger. Första gången var 1992 då jag fick det för att resa till den europeiska missionskonferensen Utrecht i Holland. Andra gången var 1997, då jag arbetade som volontär på ett kristet barn- och
ungdomsläger Kanada under en sommar. Utan stipendiet hade jag inte kunnat åka.
– Jag har alltid haft en dragning till missionsarbete och Utrechtkonferensen blev en ögonöppnare. Jag mötte organisationer med spännande arbete som passade mina gåvor. Sommaren på lägret närde en annan del av min kallelse, nämligen användningen av scenkonst – dans, musik och teater – för att upphöja Gud.
– Genom åren har jag utfört ett antal humanitära insatser i Europa, Asien och Afrika, men aldrig formellt som missionär eller inom någon kristen organisation. Därmed har jag kunnat verka som missionär inte enbart för insatslandets invånare, utan egentligen mest för kollegerna i det egna teamet.
– Viktigare än det finansiella stödet är nog den uppmuntran som kommer av att få ett missionsstipendium och att församlingen står bakom i bön.

Emma Jönsson, sjuksköterska och Caroline Lewinsson, lågstadielärare, ansökte om stipendium för att tillsammans göra en längre resa i Asien, med möjlighet till volontärarbete på olika håll.
– Resan var redan bestämd, men stipendiet var ett trevligt besked att få och bidrog till att vi skickade uppdateringar till vår hemkyrka och fick stöd i förbön.
– I Filippinerna deltog vi i Barnmissionens arbete i organisationens skola (Caroline) och i sjukvård tillsammans med sjuksköterskor (Emma). Resan innehöll även besök hos Operation Mission (OM) i Filippinerna och Thailand, samt besök hos ett missionärspar i Kambodja som bland annat arbetade med barn i slummen och församlingsrelationer.
– Vi har båda jobbat med missions- och volontärarbete tidigare, men denna resa gav en bredare och djupare förståelse för biståndsarbete och olika sätt att driva mission. Intressant att se för- och nackdelar med betald personal, och kampen när stödjande kyrkor i andra länder, bland annat Sverige, slutar stödja projekt som redan påbörjats.