Sten-Gunnar Hedin: Kyrkoavgifterna är en viktig resurs

Det finns en framtidstro och vilja till satsningar i de lokala församlingarna. Kyrkoavgifterna är ett sätt att få fram resurserna till detta. – Det är en fantastisk möjlighet att vi pingstvänner kan låta vår kyrkoavgift gå till vår egen rörelse, menar föreståndare Sten-Gunnar Hedin.

I dagarna är det ett år sedan Sten-Gunnar Hedin valdes till föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan.
Under hela den här tiden har han också haft kvar sitt föreståndarskap i Filadelfia Stockholm. Men i och med att Niclas Piensoho tar över nu i höst så öppnas möjligheten att på ett nytt sätt vara mer närvarande i den dagliga verksamheten på Pingsthuset.
– Det är nu som det blir allvar på riktigt, konstaterar Sten-Gunnar Hedin och fortsätter:
– Det har varit en upplevelse att komma hit och se vilken kreativitet som finns här i huset, säger han. Jag önskar att alla fick ta del av detta.
Under året som gått har han ägnat mycket tid åt att resa runt i landet och besöka församlingar och blivit mycket uppmuntrad av det stora engagemanget för evangeliet och den framtidstro och vilja till satsningar som han mött.
– Det talar lite mot den negativa statistiken.
Att vara föreståndare för Pingst innebär inte bara att vara talesman för rörelsen, utan också att vara en kontaktperson, som lyssnar på och talar med församlingarna. Som han uppfattar det är förväntningarna på Pingsthuset ute i landet väldigt blandade. För en del ligger det som händer och görs där väldigt långt borta, medan andra är oerhört engagerade och har stora förhoppningar.

Stora utmaningar
Uppdraget är stort och utmaningarna stora. Det råder sannerligen ingen brist på arbetsuppgifter. Många idéer om vad som behöver göras ligger också på bordet. Inte minst när det gäller att nå ut med evangeliet.
Samtidigt är ju resurserna i Pingsthuset inte outtömliga. Snarare vid det här laget riktigt ansträngda.
– Det finns förstås en risk att en del ser Pingst som en ny organisation i raden av pingstorganisationer, som är en källa att ösa ur, men så är det ju inte, konstaterar Sten-Gunnar Hedin.
– Vi har inga egna medel utan resurser måste tillskapas.
För att kunna gå in i nya satsningar krävs resurser och det är i det här sammanhanget kyrkoavgiften kommer en.
– De pengarna som kommer in den vägen vill vi använda till att finna nya verktyg för att nå ut och för att kunna stödja de regionala evangelistkassorna till exempel. Det är inga pengar som kommer att gå till den dagliga driften.
Kyrkoavgiften är som Sten-Gunnar Hedin ser det en fantastisk möjlighet att systematiskt stödja och utveckla det gemensamma arbetet församlingarna bedriver i Pingst. Några offer till Pingsthuset är det nämligen inte tänkt att pingstförsamlingarna ska behöva ta upp. Inte heller finns det några planer på medlemsavgifter.
Sten-Gunnar ser fram emot den väntande hösten. Än har organisationen, som bildats för att samordna det som redan finns, bara nio månader på nacken. Men nu börjar verksamhetscheferna komma på plats och organisationen och arbetssättet bli allt tydligare.
– Vårt mål är att bli ett verktyg för församlingarna.