Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Städer återupplivas med hoppets budskap

Umeå och Götene ska återupplivas med budskapet om Jesus. Det blev glädje och jubel i Christ Church och Korskyrkan när beskedet kom att de får varsin evangelisationskampanj.

Just nu förbereder sig två svenska pingstförsamlingar för att förmedla det glada budskapet till sina städer efter en lång och tuff coronapandemi. Christ Church Umeå och Korskyrkan Götene får ett stöd på 100 000 kronor vardera från Pingst centralt, att använda till kampanjen Revive my city, som enligt planen ska hållas i augusti.

– Genom kampanjen vill vi väcka Guds folk och hjälpa församlingar att mobilisera sig för att sprida evangeliet. Det finns så mycket inneboende längtan och eld som behöver komma ut, säger Tigleth Malkey, riksevangelist för Pingst, som backar upp de lokala församlingarna i deras satsning.

När det mitt under Pingst Ledare annonserades att Christ Church är en av de församlingar som gjort den procentuellt största ökningen i kyrkoavgiftsmedgivanden och därmed får en kampanj blev det en chock, berättar Nicolina Persson. Hon är lovsångs- och församlingsledare och koordinator för denna satsning i Umeå.

– Vi bara jublade. Det var en sådan adrenalinkick, säger hon. Vi är en församling som älskar Guds närvaro, Helige Ande, bön och lovsång. Nu får vi verkligen en skjuts i ryggen att göra något som vi längtat efter länge. Detta känns som världens överraskning från himlen som samtidigt kommer så rätt i tiden.

Christ Church är en mångkulturell församling på 100 medlemmar, som verkar i en stad där det finns 35 000 studenter och många sociala utmaningar. I lokaltidningen berättades nyligen att tusentals invånare mår psykiskt dåligt och att många av dem har självmordstankar.

– Vi har en trasig stad och bär på en stor längtan som församling att särskilt nå utsatta områden och förmedla ett hopp, en tro och en framtid, säger Johannes Nestander, pastor och föreståndare.
– Vi har aldrig drivit denna storlek av projekt tidigare och stödet från Pingst Sverige betyder att vi kan ta nya utåtriktade steg.

Även för Korskyrkan i Götene kom beskedet om kampanjen som en överraskning.

– Det känns helt underbart. Detta blir en kickoff för oss, att steppa upp gamet igen efter corona och få göra något för staden som vi älskar, säger Jonathan Skarp som är ungdomspastor och kampanjkoordinator.

Korskyrkan har 365 medlemmar och finns i en stad som på många sätt är trygg. Men brist på fritidsaktiviteter är ett problem för många unga och såväl missbruksproblem som kriminalitet har enligt uppgifter ökat på senare tid.

– Vi vill fånga upp ungdomar som driver runt och inte känner att de har någonstans där de hör hemma i tillvaron, säger Jonathan Skarp.

Församlingen är van vid utåtriktade aktiviteter och brukar bland annat arrangera Prismakonferensen tillsammans med Equmeniakyrkan. Varje vecka delas matkassar ut till behövande familjer och församlingsvåningen kommer också att användas för att vaccinera Götenes invånare mot corona.

– Kampanjen ger oss nu en anledning att sätta nya mål, arbeta ihop som församling och nå ut ännu mer socialt säger Mikael Tilly, pastor och föreståndare. Vi får hjälpa människor att lyfta blicken i den svåra tid som är och möta Jesus.

Båda kyrkorna har hyrt större lokaler som är centrala mötesplatser för ungdomar och välkomnar samarbete med fler församlingar i sina städer.

Tigleth Malkey hoppas att dessa exempel ska tända glöden hos många fler församlingar runtom i Sverige men även hos individer.

– Alla behöver inte ha en stor kampanj.  Det finns så mycket du kan göra med de medel du själv har. Börja med att höra av dig till några vänner varje dag som inte har en tro.

Fakta:

  • Enligt planen ska kampanjerna hållas under vecka 33 och 34. Om det inte är möjligt på grund av corona så skjuts de upp till sommaren 2022.
  • Pingst Sverige bistår med ekonomiska och praktiska resurser, men församlingarna bestämmer själva sitt upplägg.
  • Södertälje Internationella Kyrka hör också till de tre församlingar som gjorde den största ökningen i kyrkoavgiftsmedgivanden. Församlingen har valt att istället för en kampanj bjuda in till olika kurser under hösten.