Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

SST ordnar mentorskapsprogram för kvinnor i september

Nämnden för Statens stöd till trossamfund ger under hösten flera kurser för trossamfund och församlingar. Ett pilotprojekt heter ”Delaktig, stark och synlig” och är ett mentorskapsprogram för kvinnor.

Syftet är att stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden. I programmet träffas deltagarna under fyra heldagar. Mellan varje tillfälle träffas mentorspar och arbetar med olika frågor. Det första kurstillfället är den 24-25 september. SST erbjuder också i samarbete med Bilda kurser i föreningsteknik på fyra orter vid fyra tillfällen under hösten. För mer information kan man kontakta info@sst.a.se