Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Spännande tider!

Nu har det gått drygt en månad sen Rådslaget i Norrköping, men jag tror inte att det bara är jag som fortfarande går och stavar på det Pelle Hörnmark delade med oss som var där och som man skulle kunna sammanfatta så här: ”Ingen fördömelse, bara förlåtelse och lite mer Jesus anamma.” Är det den tonen vi förmedlar i dag? Är det detta som präglar
oss? Fundera på det du.
Och var du inte i Norrköping, så kan jag berätta att du genom att gå in på www.pingst.se kan ta del av hela predikan och fundera på om du också vill vara med på uppdateringen av Pingst till Pingst.2. På sidorna 6Ä8 i den här tidningen kan du också läsa mer om årets Rådslag.
Om ett par månader är vi i Sverige, och Filadelfiakyrkan i Stockholm, värdar för Världspingstkonferensen. Den som vill vara med på dagtid den 24Ä27 augusti och ta del av undervisning med särskilt fokus på utrustning av ledare för vår tid måste anmäla sig. Det gör man till www.pwc2010.se. På kvällarna blir det däremot offentliga möten. Räcker inte Filadelfiakyrkan till så blir det storbildssändningar i de olika förortskyrkorna.
I DEN HÄR TIDNINGEN VILL vi visa på att vi i den svenska pingströrelsen är del av något mycket, mycket större och genom att ta del av materialet på sidorna 16Ä19, som frilansaren Kerstin Klason jobbat fram, kan du uppdatera dig om detta och lära dig mer om vad som utmärker det som forskarna brukar kalla för pentekostalism och också om att den är väldigt mångfacetterad.
RIKTAR VI SEN BLICKEN TILLBAKS till Sverige kan vi konstatera att i vår egen rörelse händer det också mycket olika saker. LP-verksamheten blir utvärderad av Umeå universitet, musikkonferenser av olika slag utvecklas, liksom sommarkonferenser och församlingsplanteringsarbetet. Och visst ska det bli spännande att se vad som händer med planerna på en ny gemensam pastors- och ledarutbildning tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen?
Det vi inte får plats att berätta om i tidningen kan du läsa om på webben, som vi uppdaterar så ofta vi bara hinner.
Trevlig sommar!