Sören Eskilsson föreslås som ny Pingstordförande

I dagarna skickas valberedningens förslag ut till alla pingstförsamlingar. Där föreslås bland annat att Sören Eskilsson från Jönköping ska väljas till ny ordförande för Pingst – fria församlingar i samverkans styrelse.

Sören Eskilsson är redan styrelseledamot i Pingststyrelsen, men också ordförande i LP-verksamhetens styrelse. Det uppdraget kommer han dock att lämna om han väljs enligt valberedningens förslag. Lars Johansson, tidigare
verksamhetsansvarig för LPverksamheten, föreslås i stället som ny ordförande för LP-verksamheten.
Ä Det är en stor utmaning att få frågan om ett sådant här uppdrag, säger Sören Eskilsson, som är administrativt ansvarig i Pingstkyrkan i Jönköping.
Ä Det är ett stort förtroende och ansvar att gå in i uppgiften och om möjligt få vara med och forma en framtid för Pingst och svensk kristenhet. Jag känner det väldigt stimulerande att fortsätta arbeta på det anslag vi redan har i styrelsen om att ”hjälpa församlingar att lyckas”.
Föreslå till 14 styrelser
Valberedningen, som utses av Vigselnämnden har i uppdrag att föreslå personer till 14 olika styrelser inom Pingst, samt att nominera personer till de fyra styrgrupperna. Det är förstås ett arbete som kräver god personkännedom, ett stort kontaktnät och en hel del tid.
David Sundström, som är sammankallande för valberedningen, säger att det på ett sätt är ett svårt uppdrag.
Ä Ja, utifrån att de människorna som behövs i styrelserna och har den nödvändiga erfarenheter ofta redan har så stora engagemang i sina respektive församlingar och är mycket upptagna. Ibland kan det också vara svårt för personer att tacka ja till ett uppdrag eftersom det per automatik kan innebära att man hamnar i två styrelser, eftersom det finns en hel del personunioner, eller behov av samverkan mellan organisationer.
Förslag på lämpliga
Vid årsskiftet skickade valberedningen ett brev till samtliga pingstförsamlingar i Sverige, där man uppmanade alla att komma med förslag på lämpliga personer, som är beredda på att anta styrelseuppdrag i de olika gemensamma verksamhetsgrenarna
Ä Vi har fått rätt sparsamt med respons på detta, säger David Sundström och berättar att valberedningen
har som ambition att bygga upp en slags personbank med personer, som församlingarna rekommenderat.
Kritik mot mansdominans
Valberedningen har många variabler att ta hänsyn till när styrelser ska sättas samman. Det handlar om ålder, geografisk fördelning, balans mellan små och stora församlingar, mellan svenskar och invandrare och
förstås mellan könen. Då och då hörs kritik om att styrelserna är väldigt mansdominerade.
Ä Vi inser att kvinnorna inte precis är överrepresenterade i församlingsledningarna och det slår igenom också när vi rekryterar, konstaterar David Sundström, som annars inte håller med om att det generellt är svårare att få kvinnor att anta uppdrag än män.
Att sitta i en valberedning är intressant, tycker han.
Ä Man lär sig otroligt mycket både om människor och om rörelsen, säger han. Vår kommunikation med organisationerna och styrelserna är jätteviktig.
Han medger att visst har en valberedning en viss makt.
Ä Ja, genom de förslag vi lägger är vi självklart med och påverkar, säger han. Men vår utgångspunkt är inte makt, utan att vi tjänar församlingarna.
Inför årets Rådslag tycker han sig märka en optimism och en tilltro inför framtiden med tro på möjligheter till förändring och tillväxt i Pingströrelsen.