Smyrna arrangerar orkesterhelg i april

Helgen 25-26 april kommer Smyrnaförsamlingen i Göteborg tillsammans med Pingst och musikkonsulent Peter Stolpestad att arrangera orkesterhelg.

Ä Tanken är att musiker i våra församlingar under två dagar skall mötas för att lära mer av erfarna instruktörer, säger Peter Stolpestad.

Helgen ska också ses som en förberedelse för höstens sångoch musikkonferens i Smyrna där en stor orkester kommer att utgöra stommen i flertalet samlingar.
Ä För många musiker i våra kyrkor finns en önskan att få spela tillsammans med andra och också få ny inspiration, säger Peter Stolpestad.
Deltagarna kommer att få möta och lära känna stråk-, träblås- och brasspecialister.
Instruktörer under orkesterhelgen blir violinisten Peter Magnusson från Göteborgsoperan, samt från Göteborgs symfoniker, cellisten Lidia Thurestedt, oboisten Mårten Larsson samt trombonisten Peter McKinnon.
Helgen avslutas med en offentlig konsert. Dirigent för orkesterhelgen blir Ingemar Tessin.