Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Småskrift om äktenskapet

Teologiska nätverket i Pingst har just kommit ut med ännu en skrift. Ämnet som behandlas den här gången är Äktenskapet.

Äktenskapet är en samlevnadsform som i dag utmanas på olika sätt. Många menar att det är okej att bara leva tillsammans och i Sverige kan numera äktenskap också ingås mellan två personer av samma kön.
I den nya skriften tecknar Teologiska nätverket huvuddragen i Guds tanke med äktenskapet enligt Bibeln. Kärleken mellan man och kvinna är ett tecken på Guds kärlek till världen och i äktenskapet ligger en stor hemlighet, menar man.
Frågor som också diskuteras är ”Vad konstituerar äktenskapet?” och ”Hur ska den kristna församlingen se på skilsmässa?”.