Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Smal men viktig litteratur

Under några höstveckor uppmärksammades förtryck och våld mot kristna på olika håll i världen, både i media och med aktioner till stöd och solidaritet med våra bröder och systrar.
Ungefär samtidigt landade en liten, grön bok på mitt bord. Napalmflickan och en annan historia är titeln. Den beskriver både en hundraårig historia av den kristna trons utveckling och situationen för kristna i dag i ett land som vi hörde mycket om på tidigt 70-tal men kanske inte alltid förknippar med mission, nämligen Vietnam. Boken beskriver hur kristna lever under pressande förhållanden inte bara i muslimska länder, utan också där kommunistisk regim fortfarande gäller.
Precis som i berättelser vi hört från Kina och forna Sovjetunionen så hittar vi här en överlevande tro och stor tillväxt, men också behov av bibelundervisning och träning av ledare.
Boken presenterades för mig vid en blygsamt besökt releasekväll i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Församlingen är engagerad i bibelskolearbete och ledarträning. Gunnar Swahn, ansvarig för församlingens internationella arbete, beskriver i ett informativt appendix hur svensk pingstmission i början på 70-talet startade biståndsarbete i landet, vilket dock fick ett abrupt slut vid maktövertagandet 1975 då västerländska missionärer måste lämna landet. På 90-talet återupptogs kontakterna.
Under releasekvällen medverkade en pastor från en av de stora husförsamlingsrörelserna. Hon delade med sig av utvecklingen i sin rörelse, men påminde även om att det som ser ut som en seger också har haft ett mycket högt pris. Själv rördes jag av hennes beskrivning av hur medlemmar kom till samlingarna, lämnade tillbaka sina biblar och förklarade att de inte längre orkadeÄ En liten påminnelse om en kämpande tro som inte bara härbärgerar hjältehistorier.
Utgivare av boken är Narin förlag, som inriktat sig på litteratur om Asien.
Enligt uppgift betraktades boken som för ”smal” av det stora, frikyrkliga bokförlaget, något som kan vara ett förståeligt argument för att avstå utgivning. Men beklagligt eftersom just den här sortens böcker förtjänar en bredare marknadsföring.
Värdefullt dock att, som i detta fall, mindre och nischade förlag satsar. För boken må vara ”smal”, men nog så viktig, kanske till och med nödvändig, för vårt engagemang för den lidande kyrkan i dag.