Skriftserien nypublicerar Sahlbergs pingstforskning

Pingströrelsens medlemmar behöver bli bättre på sin historia, och återuppliva pingstbudskapet. Det menar Carl-Erik Sahlberg som fått stipendium för sin forskning om rörelsen. Nu nypubliceras hans undersökningar i den nya skriftserien om pingstforskning.

Carl-Erik Sahlberg, domkyrkokomminister i S:ta Clara kyrka, Stockholm, och teologie doktor och docent i kyrkohistoria, fick 5 000 kronor från Insamlingsstiftelsen för pingstforskning förra året.
Vad väckte ditt intresse för pingströrelsen och tidningen Dagen?
Ä Om jag inte hade blivit präst så hade jag nog blivit journalist. Som ung jobbade jag bland annat på Öresundsposten. Jag gillar dagstidningspulsen. Det föll sig därför naturligt att skriva min avhandling om en kristen dagstidning.
Ä Jag har ingen frikyrkobakgrund men prenumererade på Dagen som jag tyckte var fräsch och spännande. Med sin väckelsekristna inriktning sa den ja till mitt inre.
Hur känns det att ha fått stipendiet?
Ä Jag känner mig glad över att vara uppskattad som forskare. I och med att jag skrivit om Dagen har jag fått läsa in mig på pingströrelsen och utan att själv tänka på det var jag den förste i modern tid som skrev ett vetenskapligt verk om rörelsen. Det känns roligt att få så mycket uppskattning för det jag skrivit från pingströrelsen själv.
Är kunskapen för dålig hos pingstmedlemmarna om den egna rörelsen?
Ä Ja, jag upplever detta som en stor brist idag. Medlemmarna känner dåligt till sina egna rötter och de frågor pionjärerna stred för.
Ä Många har läst P O Enqvists bok Lewis resa, men kunskapen behöver kompletteras med annan litteratur.
Hur ser du på pingströrelsens framtid i Sverige?
Ä Pingströrelsen måste bevara och återuppliva pingsten. Man får inte tappa bort den helige Ande och andens dop. I dag upplever jag det som om många av medlemmarna nästan skäms över detta budskap. Det ska de inte göra, utan istället gå vidare i Andens kraft!
Vad har du använt stipendiepengarna till?
Ä De har gått till den barnverksamhet vi har i Tanzania. Totalt har vi tagit hand om 250 föräldralösa barn på sex olika platser i landet.

Fotnot: I skriftserien publiceras Carl-Erik Sahlbergs doktorsavhandling Pingströrelsen och tidningen Dagen, 1907Ä1963, samt undersökningen Pingströrelsen, kyrkorna och samhället, 1964Ä1974. De publiceras även i pdf-format på www.pingst.se.