SKR förändrar organisationen

Styrelsen för Sveriges kristna råd (SKR) fattade i april beslut om att förändra organisationen för rådet, vilket innebär att flera långvariga projekt kommer att avslutas. Kyrkorna vill stärka SKR som mötesplats och prioritera det kommunikativa arbetet.

Sedan i höstas har styrelsen för Sveriges kristna råd arbetat med en organisationsöversyn där kyrkorna genomlyst rådets olika verksamheter. Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred kommer att avslutas i och med årsskiftet. Berörd personal informerades direkt efter beslutet.
– Det är en smärtsam process att göra nedskärningar och att medarbetare behöver sluta. Samtidigt är detta ett sätt att stabilisera verksamheten så att organisationen står tryggt och stadigt inför framtiden, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
Styrelsen var enig om att SKR idag arbetar inom för många områden. Styrelsen beslutade även att uppdra åt presidiet att utreda de ekumeniska åtagandena, vilket innefattar själavård vid institutioner och följeslagarprogrammet.
Idag finansieras en tredjedel av verksamheten genom medlemsavgifter från kyrkorna, resterande medel kommer bland annat från Kriminalvården, SIDA och Folke Bernadotteakademin.
Den beslutade organisationsförändringen ska i stort vara genomförd 31 december 2018.