Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Ahmed, 10 år, från Syrien finns med i årets skoltidning och film från PMU. Foto: Linus Jönsson

Ahmed, 10 år, från Syrien finns med i årets skoltidning och film från PMU. Foto: Linus Jönsson

Skolpaket även för församlingar

Årets skolpaket från PMU har fokus på barn i egyptiska Alexandria. På årets sommarkonferenser kommer PMU att lyfta materialet som en resurs även för församlingarna.

CAROLINA KLINTEFELT är ansvarig för skolpaketet på PMU som tar upp viktiga grundläggande frågor om barns rättigheter och allas lika värde. Under sommarens konferenser kommer PMU informera vid sin monter om kan använda det i församlingarna.
Under Nyhemsveckan hålls ett särskilt seminarium för barn- och ungdomsledare kring detta.
– Jag har själv använt det i söndagsskolan i min församling och sett att det fungerar bra där, säger Carolina och tillägger att materialet också kan användas som utgångspunkt för besök på skolor av en barnpastor till exempel. Inte minst i anknytning till FN-dagen eller höstens Världens barn-insamling.
Ett integrationsprojekt i Alexandria i norra Egypten, där egyptiska och syriska barn möts till en barnklubbsverksamhet är det tidningen och filmen handlar om i år. En av huvudpersonerna är den tioårige pojken Ahmed, som för ett år sen kom till Egypten som flykting från Syrien.
Projektet drivs av PMU-partners på plats. Genom olika aktiviteter som lek och pyssel får barnen möjlighet att lära och reflektera kring frågor som demokrati, fred, rättigheter och jämställdhet. De barn som behöver det kan också få extra stöd och hjälp med läxläsning.

AHMED ÄR TACKSAM för barnklubben han blivit en del av och uppskattar att han fått nya vänner och genom det känner han sig tryggare i sin nya miljö.
– Det egyptiska projektets upplägg skulle också kunna användas i församlingars integrationsarbete här i Sverige, tipsar Carolina Klintefelt.

Fakta/Skolpaketet
• Skolpaketet innehåller en 4-sidig tidning, en film, en affisch och en lärarhandledning, som utgår från FN:s barnkonvention.
• I år lyfts demokratiska rättigheter som yttrande- och åsiktsfrihet.
• Materialet finns att ta del av på www.pmu.se/skolpaket
• Lärare kan beställa paketet gratis via Utbudet.se
• Målgruppen är barn i mellanstadiet.