Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Sjung sången du kan

Åkte tunnelbana med en av mina vänner. In i vår vagn kommer en gatumusikant som börjar spela ett klassiskt musikstycke på sin fiol. Då börjar min vän sjunga med hög röst på Bä, bä vita lamm. Tyst, det är inte den sången han spelar, säger vuxna jag. ”Nää jag vet, men det är den jag kan”, svarade den förståndiga treåriga vännen, och sjöng sedan oberörd vidare. Det finns många människor som lärt mig stora och viktiga saker i livet, flera av dem har varit väldigt unga.
Det är snart dags för Rådslag, tankar och förslag ska delas. Vi ska fatta beslut om verksamhetsplaner och budget, organisationsförändring och andra stora frågor. Vi ska fatta vilka beslut vi fattat. Sedan ska vi leva besluten. Jag ser fram emot Rådslaget, med dess feststämning, Pelles inriktningstal, nattvardsfirandet, lovsången och allt tankeutbyte. Gläds åt att vi i dag är en rörelse som aktivt deltar i Rådslagen.
Till årets Rådslag tycker jag att du ska ta med dig någon från din församling som inte tidigare varit med. Att ni reser tillsammans till Stockholm, delar gemenskapen och samtalen. Jag hoppas innerligt att vi skapar ett mångfaldens Rådslag. Att vi ska få två dagar då män och kvinnor, yngre och äldre, människor från olika nationaliteter gör sina röster hörda.

I MÅNGKULTUREN är kommunikationen oerhört viktig. Härligt nog kan det då bli dagar då någon sjunger ”rätt text till fel melodi” eller tvärtom, för att det är den sången vi kan och känner igen. Den kan låta obekant och annorlunda för någon annan. Dagar då vi delar det vi kan och är. Vi behöver varandra och är beroende av varandra. Ensam är svag. Jag älskar Pingströrelsen, med all dess glädje, kreativitet, Gudslängtan och brustenhet. Vi är på väg i rätt riktning i många frågor i våra församlingar. Andra områden är svagt glödande, dem behöver vi gemensamt blåsa på. Vi behöver mötas och stötta varandra i det viktiga arbete som vardagen innebär.