Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

SJUNG GUNG satte Höglidenkyrkan på kartan

Det är fredag förmiddag och föräldrar, både mammor och pappor, kommer med sina småttingar till den högt och vackert belägna Höglidenkyrkan i Hudiksvall. Det är dags för Sjung Gung och det råder inga tvivel om att det är en uppskattad aktivitet. – Det är fantastiskt hur snabbt detta utvecklats till något riktigt stort, säger Ylva Timan Olofsson, som är ansvarig för verksamheten.

Sjung Gung är motsvarigheten till ”Kyrkis” i andra församlingar. Ylva drog igång Sjung Gung redan 2006, det var i ett litet sammanhang och inriktningen var att församlingens barn och föräldrar skulle samlas till en liten sångstund en gång i veckan.
Ä Vi var verkligen inte många. Då 2006 fick vi plats i ett av våra smårum i kyrkan. Fler var vi inte. Nu krävs att vi tar plats inne i kyrksalen.
Ylva erinrar sig hur hon ringde till lokaltidningen och tipsade om den lilla men livaktiga verksamheten.
Ä Vi ville ju att de skulle skriva om oss, så att fler upptäckte vårt barnarbete.
Och Hudiksvalls Tidning kom med reporter och fotograf. Och de skrev. Effekten uteblev inte. Många hade läst om
Pingstkyrkans barngrupp och nya barn och föräldrar strömmade till när höstterminen startade.
Ä Bit för bit blev vi fler och nu kan det vara 60Ä70 barn på plats, och lika många föräldrar, naturligtvis. Under en termin kommer över 100 olika barn med sina föräldrar till vår kyrka.
Sjung Gung pågår i ett par timmar med start klockan 10. Det är verkligen både sjung och gung. Barnen är 0Ä5 år och det gäller att skapa musik och rytmik som passar både de minsta och de lite äldre.
Vid sin sida har Ylva Annmarie Jonsson i arbetet med Sjung Gung. De är båda oerhört duktiga att handskas med barnen.
Första halvtimmen samlas barn och föräldrar i kyrkan och ägnar sig åt sång och diverse rörelser. Barnen gillar det, alla hänger med. Små som stora.
I ”halvtid” blir det paus för kaffe och saft och smörgås. Det sitter fint efter ”duvningen” inne i kyrksalen. För kafédelen är Louise Bergqvist ansvarig. Mackorna och saften går åt som smör och Louise fyller på vid behov.
Ä Det här är fantastiskt, säger Julia Nordin och Erik Zimmerman som är med tillsammans med lilla Felicia, bara tre månader gammal.
Julia berättar att samlingarna i Höglidenkyrkan betyder lika mycket för henne och Erik som för Felicia.
Ä Det är underbart att få träffa andra föräldrar under de här avspända förhållandena.
Familjen Donnewall är där med sina fyra barn. Både barnen och pappa Dino och mamma Magdalena trivs bra. Det är
fikastund och barnen kommer och går till smörgåsbordet.
Andra ”halvlek” av samlingen består av lek och stoj i lekrum eller på de övriga stora ytorna i kyrkan. Vid 11:30-tiden hjälps barnen åt att plocka ihop i lekrummen. Det drar ihop sig till avslutning och Ylva och Annma-rie sjunger ett par sånger med mer andligt innehåll och till sist ber alla ”Gud som haver”. Klockan 12 är det tyst i kyrkan, alla har åkt hem.
Tyst är det däremot inte i förskolan Klippan som ligger vägg i vägg med kyrkan. 2009 fick församlingen tillstånd att starta förskola. År ut och år in hade man fått avslag på ansökningarna, men regimskifte i kommunen öppnade för verksamheten.
Ä Det är med Guds hjälp sådant sker, säger Charlotta Karlsson, platsansvarig vid Klippan.
Lokalerna har stått färdiga i många år, byggda just för att utnyttjas som förskola. Sjung Gung har slipat ner många trösklar. Det är inget konstigt som sker i kyrkan. Det har inneburit att också förskolan blivit omtyckt i vida kretsar.
Ä Det gick lite trögt i början, men nu har vi kö, säger Charlotta Karlsson.
Förskolan har i dag 20 barn. Personaltätheten är stor, sex personer är anställda på förskolan.
Ä Atmosfären här betyder mycket för föräldrarnas tilltro till oss. Vi är all troende, vi ber bordsbön och barnen är trygga.
Charlotta Karlsson säger att den positiva utvecklingen med Sjung Gung har påverkat förskolan mycket positivt. De olika delarna vad gäller barnverksamheten i kyrkan hakar i varandra.
Höglidenkyrkans föreståndare Gertowe Liw menar att Sjung Gung och förskolan blivit ren succé.
Ä Det är mycket folk i kyrkan som annars aldrig kommer hit och det ger oss fina kontakter. Sjung Gung, förskolan, och vår barnkör har helt klart sänkt tröskeln för många att komma till Höglidenkyrkan.
Han berättar att familjegudstjänsterna är de mest besökta i kyrkan.
Ä Vi har också sett hur till exempel ungdoms-alpha samlat många unga. Vi är i dag en församling med många kontakter ut mot samhället och barnfamiljerna i Hudiksvall.