Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Sigvard har gett historieboken ljud

– Rösten har Gud gett mig för att den ska användas i hans tjänst. Det säger Sigvard Herber, som i början av hösten ägnade fem arbetsdagar åt att läsa in första delen av Pingsthistorieverket som ljudbok.

Sigvard Herber har vana vid inläsning. Bland annat har han läst in närmare ett 20-tal böcker för exempelvis närradion och Syskonbandet.
Redan på 50-talet sa hans vänner i ett evangelisationsteam i Södertälje att han borde jobba på radion. Och talpedagogen på lärarutbildningen ansåg att hans röst var en stor tillgång som skulle användas.
Själv hänvisar han gärna till bibelorden om att ”var och en ska använda alla de gåvor han fått för att tjäna andra och på så sätt förvalta Guds nåd i alla dess former”.
Arbetet med inläsningen av Pingsthistorien började med att han träffade dess projektledare Magnus Wahlström, i Pingstkyrkan i Västerås när han var där och presenterade verket.
Den kontakten ledde till att Sigvard i slutet av augusti satte sig i närradiostudion i Eskilstuna, där han fick hjälp av teknikern Ludvig Hoffman.
Inläsningsarbetet skedde under en 14-dagars period och tog ungefär fem arbetsdagar i anspråk.
Hur var det då att läsa in boken?
Ä Jag tyckte det var lite svårt därför att pappret var glansigt och formatet otympligt, berättar Sigvard, som under läsningen bara kunde använda ett öga, eftersom han gjorde inläsningen i väntan på en linsoperation.
Att högläsning är ett stort intresse, liksom historia underlättade ju förstås arbetet.
Ä Vi har alltid haft högläsning med barnen i familjen, berättar Sigvard och säger att historia var hans bästa ämne i skolan. I förväg hade han skummat boken och tagit reda på hur namn och orter skulle uttalas. Det går ju inte att tveka på sådant när man väl sitter i studion.
Arbetet har han gjort helt ideellt. Det funkar ju när man är pensionär.
Lärde du dig något nytt om pingströrelsen genom boken?
Ä Ja,mycket. Bland annat kände jag inte tidigare till Lewi Pethrus inställning till medlemskap i Svenska kyrkan.