Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Seminariedag för ekumeniska dialoggrupper

I oktober hölls en seminariedag för medlemmarna i Pingströrelsens tre ekumeniska dialoggrupper. Dialogerna förs med Svenska kyrkan, Ortodoxa kyrkan i Sverige samt med Romersk-katolska kyrkan (Stockholms katolska stift).

Daniel Alm inledde seminariet med ett anförande från Efesierbrevets fjärde kapitel om den andliga enheten, om pingstväckelsen och pingströrelsen, och m betydelsen av att både bevara sin egen och respektera andras övertygelse.
Totalt sett ingår femtontalet deltagare i de olika dialoggrupperna. Samordningen av dessa sköts av dialogsekreteraren Magnus Wahlström.
Seminariedagen innebar en omstart av rörelsens tre dialoger. Samtalen i dessa grupper kommer årligen att rapporteras i Pingst rådslag. Målet för rörelsens dialoger är själva dialogen och relationsbyggandet i första hand och gemensamma aktiviteter i andra hand.
– Behovet av respektfulla relationer inom kristenheten är pågående och stort, säger Daniel Alm.