Sebastian och Hasmik går tolkutbildning

Mariannelunds folkhögskola utbildar varje höst 15–20 tolkar i kursen InterConnect. Halva gruppen kommer från Sverige, halva från olika länder i Eurasien. – Det är intressant och kul, säger Sebastian Moll från Örebro. Vi utvecklar både språket och tekniken. Det är verkligen en investering för framtiden.

Kursen ger träning i både simultantolkning till och från det egna språket och konferenstolkning från estrad.
– Vi vill utbilda tolkar för behoven i de svenska församlingarna och samtidigt hjälper vi ungdomar från länder där behovet av tränade tolkar i kyrkorna är enormt efter de stora samhällsförändringarna de senaste 15 åren, säger Otto Rimås, lärare och ansvarig för tolkkursen.
– Vi har stor användning av det vi lär oss, säger Hasmik Aghekyan från Armenien, som redan har tolkat och översatt en hel del i hemlandet.

Eftertraktade i Armenien
– Jag tolkar både i vår kyrka och i andra. Det finns väldigt få kristna tolkar i Armenien, så vi är eftertraktade, säger hon. Det är ett stort behov bland våra kyrkor, eftersom vi ofta har utländska gäster.
Tolkkursens arbetsspråk är engelska, men alla deltagares språk används aktivt i träningen. Just i år är det ryska, ukrainska, uzbekiska, armeniska, georgiska och svenska.
– Jag kommer antagligen att tolka i framtiden, säger Sebastian Moll. Dels här i Sverige när vi har besök från utlandet, dels också i andra situationer. Mitt mål är att kunna prata både franska och ryska i framtiden.