Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Satsning på en trygg församling

– Det är viktigt att vi skapar en trygg miljö i församlingarna och därför ska och vill vi jobba med de här frågorna. Det säger Marina Andersson, som är en av dem som kommer att hålla i utbildningsdagar i landets pingstförsamlingar om att förhindra övergrepp. Satsningen Trygg församling drog igång nu i september.

Pingst och Pingst ung arrangerar utbildningsdagarna i samarbete med Bilda och I Trygga Händer. Målet är att 100 församlingar ska genomgå utbildningen. Den första utbildningen hölls den 19 september i Linköping, och utbildningsdagar är redan inbokade i Västra Frölunda, Mullsjö, Härnösand, Gävle och Malmö.
– Det handlar om viktiga frågor, som vi behöver föra upp på bordet och jobba med, säger Marina Andersson.
När hon arbetade som barnpastor i Jönköping för några år sedan var hon med om att på ett tydligare sätt jobba med att förhindra övergrepp och församlingen anordnade utbildningskvällar kring detta.
– Frälsningsarméns material I Trygga Händer fanns och det utgick vi från, berättar hon. Det materialet kommer vi att använda på utbildningsdagarna nu också.
Hon menar att undervisning om att förhindra övergrepp borde vara en naturlig del i all ledarutbildning.
– Det är viktigt att vi på ett naturligt sätt vågar ha öppna samtal i dessa viktiga frågor för att kunna säkerställa trygga församlingar.
Marina Andersson konstaterar att en utbildningsdag inte räcker, men är en början. Frågorna måste ständigt återaktualiseras, exempelvis inför varje läger man anordnar och att man är tydlig med vad som gäller.
– Det finns riktlinjer att hålla sig till, men man behöver leva med frågorna hela tiden så att det blir helt naturligt, säger hon.
Hon tycker att det borde vara en självklar rutin för alla församlingar att begära utdrag ur belastningsregistret på alla som arbetar med barn och unga.
– Men tyvärr är det inte så än, säger hon.
Hon hoppas mycket på satsningen Trygg församling, och på att ännu fler instruktörer ska utbildas som i sin tur kan utbilda andra.
I den satsning som Pingst ung och Pingst gör är det Marina Andersson och Daniel Bergfors som leder utbildningarna. På programmet står undervisning om policy för en trygg församling, handlingsplan för en trygg församling, krisplan vid övergrepp, anmälningsplikt, etisk tystnadsplikt och principer för rekrytering. Alla som deltar får ett kursintyg.
På bilden syns från vänster Marina Andersson, Mirjam Hultström, kristin Gnisterhed och Daniel Bergfors, som är utbildade för att i sin tur utbilda och handleda arbetet kring Trygg församling utifrån materialet I trygga händer.
Fotnot: För anmälan och frågor kontakta info@tillsammans. pingst.se eller ring Anne Collén på 08 619 25 49.