Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Satsning på budskapet om Anden

Årets pingsthelg ska inte gå obemärkt förbi. I alla fall inte om Daniel Alms idé att systematiskt låta bloggare och filmade intervjuer på olika sätt lyfta betydelsen av den helige Ande slår ut som tänkt.

Ä Jag har länge känt att jag skulle vilja fronta en bönesatsning för att lyfta fram Pingsten och anknyta till hur de första lärjungarna bad och väntade på Anden, säger han.
Daniel Alm, föreståndare i Västerås pingstförsamling och assisterande föreståndare i Pingst, har tagit initiativet till satsningen som just nu går under arbetsnamnet ”Löftet gäller dig”.
Tanken är att det i tio tolv dagar före pingstdagen, som i år infaller den 8 juni, ska publiceras ett blogginlägg på www.pingst.se varje dag, som på olika sätt aktualiserar Andens betydelse och avslutas med en skriven bön. Det kan handla om dopet i den helige Ande, om andefyllt ledarskap, om Andens gåvor och så vidare.
Dessutom ska det spelas in filmade intervjuer på samma tema, som också kommer att publiceras på Pingsts webbsida.
En hashtag med kampanjens namn kommer också att startas.
När jag undrar om satsningen tillkommit därför att han tycker att karismatiken tonats ner, säger Daniel Alm att så är det inte.
Ä Nej, men vi vill lyfta att karismatiken är så mycket mer än känslor och inte något tillägg till tron, utan att Anden är själva essensen i tron. Utan Anden finns ingen församling, inga lärjungar etcetera.
Han ser det som Pingströrelsens uppgift att lyfta fram detta.
Ä Ja, det handlar ju om det som djupast sett är vårt kärnvärde.
Idén har förankrats i den så kallade Referensgruppen och i den Nationella styrgruppen och fått grönt ljus där.
Ä Min tanke är att detta ska bli något som återkommer och växer för varje år, säger Daniel Alm.