Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Sång värderas högt – bildkonst lågt

Musik och sång värderas högt, övriga konstarter lågt. Det visar den enkätundersökning, som Samuel Hector gjort för att mäta den kreativa temperaturen i landets pingstförsamlingar.

Undersökningen skickades till personer verksamma inom olika kreativa områden i pingstförsamlingar. 300 personer svarade från 101 olika platser, 90 procent av dem är volontärer, det vill säga inte anställda i församlingar. De allra flesta som svarat är mellan 30 och 44 år, spridningen mellan övriga åldrar är relativt jämn. De flesta som svarat är engagerade inom sång och musik, som också är det kreativa område som enligt undersökningen skattas högt.
Dans, bildkonst och skrivande har en mycket liten plats i landets församlingar. Samtidigt säger 65 procent av de tillfrågade att de kreativa gåvorna har en given plats i verksamheten och nära hälften uppger att de för konstruktiva samtal med sina församlingsledningar i frågor som har med kreativitet att göra.
Inom det musikaliska området skattas lovsångsteam allra högst, därefter följer musiklivet kring sådana, körsång, orkester/blås och lägst ner ensamma musiker. Allra lägst skattas bildkonst, vilket möjligen är uppseendeväckande i en tid då sociala medier fylls av människors bilder.
Samuel Hector har varit projektanställd på halvtid under ett år för att jobba med frågor kring kreativiteten i Pingst. Förutom undersökningen och dess resultat har projektet också lett till sommarens kreativa zoner under Nyhem och Lappis.
Vad gör du med undersökningsresultatet nu?
Ä Jag tänker att vi behöver bli bättre på att öppna arenorna för andra konstarter än sång och musik och ta på allvar att det finns många olika sätt att berätta om Jesus på.
Samuel ser framför sig att Pingst Ledarutveckling är ett forum för att lyfta de här frågorna, liksom pastorsdagar och konferenser. Hans projekt kring kreativiteten i Pingst löper på också nu i höst och ska resultera i en rapport med förslag inför framtiden.
Sommarens kreativa zoner på konferenserna lockade många, framför allt unga, människor att våga prova på olika kreativa uttryck.
Ä Jag är väldigt glad och nöjd med hur de fungerade, konstaterar Samuel Hector.