Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Idag är mer än var tionde pingstförsamling ansluten till ytterligare ett eller flera samfund. Vid samtalsdagen kring sådana församlingar medverkade bland andra Sören Perder, församlingskonsult.

Idag är mer än var tionde pingstförsamling ansluten till ytterligare ett eller flera samfund. Vid samtalsdagen kring sådana församlingar medverkade bland andra Sören Perder, församlingskonsult.

Samtalsdag om samverkansförsamlingar

I dag är mer än var tionde pingstförsamling en samverkansförsamling, det vill säga ansluten till två eller flera samfund. Inte minst därför är det viktigt att Pingst uppmärksammar detta, tar fram stödfunktioner och tar vara på gjorda erfarenheter, menar Andreas Ardenfors.

Andreas Ardenfors är verksamhetsledare för Pingst Församling, som för några veckor sedan inbjöd till en samtalsdag kring samverkansförsamlingar.
– Syftet med dagen var flera, säger han. Vi ville uppmärksamma dessa församlingar, fundera kring vilket stöd de behöver och också lära oss av deras erfarenheter.
Samverkansförsamlingar blir allt vanligare. Den första inom Pingströrelsen bildades 1987 i Örtomta i samarbete med en församling som då tillhörde Örebromissionen och Helgelseförbundet.
Vid sekelskiftet fanns det nio pingstförsamlingar som var gemensamma, däribland Ulriksbergskyrkan i Växjö och Brunnsparkskyrkan i Tranås. Sammanlagt hade dessa församlingar 2 210 medlemmar.
Vid utgången av 2017 fanns 58 gemensamma församlingar med totalt 8 774 medlemmar, vilket utgör drygt 13 procent av pingstförsamlingarna och nästan 10 procent av det totala medlemsantalet i Pingströrelsen.
Under förra året tog Pingst Församling initiativ till ett projekt för att få mer kunskap om samverkansförsamlingarna.
Träffar med representanter hölls under Nyhem och Lappis och i oktober förra året skickades en webbenkät ut till alla samverkansförsamlingar.
Dessutom har djupintervjuer gjorts med representanter för fyra församlingar.
Under samtalsdagen fick deltagarna ta del av resultatet av enkäten (se artikel härintill) och även ta del av de erfarenheter omkring att bli och vara en samverkansförsamling, som djupintervjuerna gett.
Anna Lennartsson, pastor i Bergslagskyrkan i Nora, som förutom Pingst hör till EFK, fanns med under dagen och berättade om hur det är att nätverk, möten och samlingar i flera olika sammanhang.
Hon är uppvuxen inom EFKoch utbildad på Örebro Missionsskola, men blev under studietiden i Örebro medlem i Pingstförsamlingen i Örebro.
– Som pastor behöver man välja lite, tycker hon. Fast jag har valt lite både ock och plockat russinen ur kakan, kan man säga.
Hon har till exempel valt att som ny pastor delta i EFK:s tvååriga lokala basgrupp, i stället för att gå Pingsts en veckas Ny i tjänst-kurs.
– Men jag dras åt Pingst teologiskt och uppskattar tydligheten där. Dessutom har jag nu vigselrätt genom Pingst, så i och med det är jag officiellt pingstpastor, då EFK har valt att frånsäga sig vigselrätten för sina pastorer.
När hon började som pastor i Nora för två och ett halvt år sedan var församlingen redan en samverkansförsamling. I höst firar den tio år.
– Jag tycker verkligen vi känns som en församling och ser inga problem med att höra till två samfund. Det är nog jag pastor, som mest märker av att det är så.
Även Pingsts nye församlingskonsult Sören Perder fanns på plats. Hans konsulttjänst är inriktad på församlingar som är på väg in i en samgåendeprocess.
Han har som pastor inte själv arbetat i en samverkansförsamling, men ändå följt sådana processer på nära håll.
– Jag är positiv till samgående när de lokala behoven av det finns, säger han. Men det finns ingen standardlösning kring vad som är rätt eller fel.
– Jag vill avvakta med för detaljerade råd så här i början, säger han. Men jag tror att jag redan nu törs säga att det är bra att inte ha för bråttom.
Fick han önska något så vore det att samgåendeprocesser kom igång tidigare, och att man alltså inte väntar tills det är totalt kris.
En av Sören Perders första uppgifter är att ta fram ett samtalsmaterial som församlingar kan använda sig av i förarbetet till ett samgående. Församlingar som önskar anlita Sören Perder når honom enklast genom att kontakta Pingst.
Läs om enkätsvaren här: