Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Samtal om sång på gång

De flesta av oss som regelbundet besöker gudstjänster har nog också ofta synpunkter på musiken och sången i de samlingarna och inte alltid positiva sådana. Oavsett om vi hör till dem som utövar det musikaliska eller är de som lyssnar.
Tyvärr blir väl de där samtalen där synpunkterna framförs sällan särskilt konstruktiva, utan mynnar oftast ut i diskussioner för eller emot en viss genre eller ljudnivå.
Om du känner igen dig i detta hoppas jag att du också välkomnar Pingsts initiativ till att ta ett grepp på hela frågan om musik i Pingströrelsen.
En arbetsgrupp har till exempel tagit fram ett helt nytt samtalsunderlag, med reflektionsunderlag och verktyg som församlingar kan använda sig av för att komma någon vart kring detta. Inte minst betonas vikten av att församlingsledare och musiker möts, delar visioner och samarbetar. Musik i församlingen står på agendan under kommande pastorkonferens, på MÖT2014 och också i Pingst Ledarutveckling. På nästa uppslag kan du läsa mer om detta och på undervisningssidorna skriver Bo-Göran Leckström om att det är tid för en ny sång.
I den här tidningen kan du också läsa om en alldeles färsk rapport om jämställdheten i Pingströrelsen i Sverige. Den har tagits fram på initiativ av Pingst ung och kommer troligen också att ge eko och processas i många samlingar för pingstpastorer och andra pingstvänner framöver.
Till sist; vintermörkret må ligga djupt över Sverige just nu, men ger du den här tidningen en stund av din tid vågar jag lova att dina dagar kan kännas ljusare. Vad sägs till exempel om Greta Björklund, som 95 år gammal debuterar som
författare? Eller Jarmo Borg, som lämnat ett mångårigt missbruk bakom sig och nu vaknar glad över varje morgon han får? Eller Marina Andersson som brinner för att ge svenska barn kunskap om Bibeln? Eller om vilka möjligheter det finns för unga människor att göra volontärinsatser i andra länder genom PMU:s praktikantprogram?