Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Samtal om Pingstmissionens framtid

Nästan 200 personer deltog vid den konferens som Pingst Internationellt i februari arrangerade i Uppsala. Samtal om framtidens arbetssätt stod i fokus.

På Rådslaget för Pingst Ä fria Församlingar i samverkan i maj förra året, togs ett beslut i sju punkter om hur missions- och biståndsarbetet ska fungera inom Pingstmissionen i framtiden. Syftet med konferensen i Uppsala var att samtala kring hur dessa beslut ska omsättas i praktiken. Inbjudna var bland annat alla regionråden samt personer
från församlingarnas missionsråd och styrelser som möttes i en varm och framåtblickande atmosfär.
Pingsts direktor, Pelle Hörnmark, predikade om kallelsen, hur den ges och hur den bekräftas. Efter predikan blev det
bönevandring inne i kyrksalen med stationer med olika missionsområden där Pingstmissionen är verksam. Böneljudet steg från olika hörn i salen och det gick inte att ta miste på ett brinnande engagemang från de samlade.
En av frågorna som diskuterades var PMU:s roll, både gentemot biståndsorganet Sida och de svenska pingstförsamlingarna. Samtal fördes om hur detta projektsamarbete ska se ut i framtiden och vilket mandat PMU har att, i vissa fall, kunna driva projekt direkt med en lokal partner.
Ä Vi tror på kraften i de svenska församlingarna och vill inte distansera oss från dem, sa Niclas Lindgren, PMU:s direktor.
Ä Men vi behöver se över våra arbetssätt och ibland komplettera det vi gör inom ramen för trepartssamarbetet mellan PMU, svensk församling och partner i samarbetslandet med nya strategiska samarbeten.
Niclas Lindgren informerade också om att organisationen söker nya vägar till finansiering av arbetet:
Ä Allt arbete som vi gör passar inte in i det anslag som vi kan söka pengar av från Sida. Det kan handla om att söka pengar via olika ambassader. Exempelvis är det vanligt att EU-pengar eller andra biståndspengar hanteras av ambassader runt om i världen, förklarade Niclas Lindgren.
Lars Anderås, direktor för Pingst Internationellt, tog upp en annan viktig fråga som handlar om att öka den lokala närvaron i områden de arbetar. Framförallt handlar det om att samordna olika arbeten där det är möjligt, där exempelvis PMU, IBRA och enskilda församlingar kan dela kontor ute i fält.
Ä Det fungerar på ett bra sätt i Mellanöstern, där vi har ett regionalt kontor på Cypern. Det kan stå som modell för hur vi kan jobba på andra ställen, sa Lars Anderås.
Samtalen från den här helgen ska utgöra ett underlag för en konsekvensbedömning som ska leda till förslag till Rådslaget för Pingst i maj.