Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Samtal om konst och tro

Under tre dagar i april samlades bildkonstnärer och andra för en helg om konst och tro. Helgen var ett arrangemang i samarbete mellan Kaggeholms och Hyllie Parks folkhögskolor.

– Jag är väldigt nöjd, det kändes gott, säger Tomas Ivarsson.
Han är konstnären som tagit initiativet till helgen Konst och tro som arrangerades på Kaggeholms slott 8–10 april. Tidigare har han ordnat en liknande dag i sin hemförsamling, pingstkyrkan i Lekeryd i Småland, där han inbjöd till en heldag om bildkonstens plats i församlingens liv. Torsten Åhman, pastor och författare, medverkade redan då, och den här gången höll han två seminarier om den skapande processen och om konstnärens roll utifrån en kristen syn.
Till sin hjälp i arbetet med helgen hade Tomas Ivarsson Eva Johansson, verksamhetsledare för Kultur på Hyllie Parks folkhögskola. Bland de medverkande konstnärerna fanns även Janeric Johansson, Oscar Furbacken, Sara Hjelmstedt, Martin Tebus och Carsten Auerbach.
Det bjöds på två panelsamtal med olika av de medverkande konstnärerna, som bland annat satte ljuset på frågor kring konsten och konstnärens plats i församlingarna.
Flera uttryckte en önskan om att församlingarna ska se ”sina” konstnärer som en sorts missionärer i kulturvärlden, och även att få utlopp för sitt skapande inom församlingen som en del av en gudomlig inspiration.
Anna Mellergård berättade om sitt arbete med konstinstallationer i såväl Mariannelund som i Kina på kulturcentret TCG Nordica som hon startat. Kommunalrådet Lennart Bondesson (kd) från Örebro berättade om stadens satsningar på konstbiennalen Open Art.
– Det bästa med helgen var att den hade en andlig tyngd, den handlade inte bara om kultur, säger Tomas Ivarsson. Vi behöver teologiska möten och förståelse för bakgrunden till att synen på konst är som den är i frikyrkan.
Ett annat syfte med helgen var att skapa en mötesplats för människor som arbetar seriöst med konst. Att det finns ett sådant behov blev tydligt under de samtal som uppstod runt kaffeborden, och även av alla frågor om när det ska bli ”nästa gång”.
– Det kan inte bli för snabbt, för det krävs tidsplanering, ekonomi med mera, säger Tomas. Det tar tid att ordna.
Under helgen gavs också tid till gruppsamtal och samvaro, och runt omkring i slottet var flera av de närvarande konstnärernas verk utställda under hela helgen. På lördagskvällen hölls ett program där musik av Emmanuelle Brandström Arellano, Alf Häggkvist och Dan-Erik Sahlberg varvades med diktläsning och personliga berättelser, samtidigt som konstnären Karsten Auerbach skapade ett improviserat konstverk som inspirerades av det som uttrycktes på scenen.
Till nästa gång önskar Tomas Ivarsson att fler pastorer och teologer skulle välja att vara med.
– Vad kan vi som är verksamma inom konsten göra för tjänst i församlingen? Den frågan borde komma upp på de teologiska utbildningarna mer, säger han.