Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Samtal i Bangkok ger idéer för Karlstad

I slutet av september hölls, i IBRAs regi, en workshop med fokus på storstaden Bangkok. Under två dagar i staden delade Bangkokbor, svenskar och folk från några andra länder erfarenheter från denna stad och drömmar och visioner för framtiden.

Det är ett 30-tal personer samlade. Mediefolk, församlingsplanterare, studenter, pastorer, en universitetsprofessor, folk
som jobbar med barn och unga. Svenska missionärer och representanter för IBRA i Norge och Sverige och för svenska församlingar finns också på plats.
Ä Jag är väldigt imponerad över hur mycket som görs med en brinnande hängivenhet, för att betjäna människorna här.
Roligt att deltagarna kommer från olika samfund och organisationer, säger Dan Kihlström från Karlstad Pingst.
Ewa Janson från Vetlanda Pingst har varit i Thailand flera gånger eftersom församlingen har ett mångårigt engagemang för landet.
Ä Det är fantastiskt att se hur folk möts här och lär sig av varandra och kan stötta varandra. Med de små resurser som finns gör de så otroligt mycket redan. Way of Life (IBRAs arbete i Thailand) är ett bra exempel på det.
Niclas Collén från IBRA leder workshopen. Syftet med dagarna är att tillsammans börja forma en handlingsplan, med huvudsyftet att göra lärjungar i denna enorma stad med över 14 miljoner invånare. IBRA vill fokusera på den unga generationen, främst universitetsungdomar (finns cirka tre miljoner i Bangkok!) och tror att sociala medier kommer spela en stor roll för att kommunicera evangeliet.
Thailändska Jariya Sornmayura, doktor i filosofi, har nyligen gjort en universitetsstudie om Bangkokstudenters livsstil och etik. Bilden av Bangkokstudenter (de känner inte sig själva, de vet inte vad livet har för mål, förutom att överleva och tänka på sig själva, etiken styrs helt av vad kompisarna tycker, de är otroligt öppna för nya intryck Ä) blir en stor utmaning för deltagarna.
Efter två dagars workshop konstaterar både Ewa Janson och Dan Kihlström att behoven i Bangkok är gigantiska.
Ä Men vi från Vetlanda vill vara delaktiga i det som sker framöver, säger Ewa. För oss har fokuset förflyttats från sociala projekt till att tänka mer ”lärjungaskapande”.
Ä Det har blivit tydligare efter dessa dagar vad vi har gett oss in i, så jag har fått en större motivation till att vi från Karlstad ska vara engagerade här, säger Dan. De svenska församlingsrepresentanterna tycker att de fått med sig många lärdomar som de kan applicera hemma.
Ä Det jag tar med mig hem är frågan: ”Hur vill vi som församling nå ut?” säger Ewa Janson.
Ä På workshopen har vi jobbat med att identifiera vilka personer vi vill nå, berättar Dan Kihlström. Det är något vi behöver göra även i Karlstad. Att använda nya medier för att nå universitetsstudenter är också något som vi kan göra hemma. Går det i Bangkok så går det i Karlstad.
Den påbörjade processen följs upp i Bangkok den 11Ä12 december. Då är syftet är att formulera en arbetsplan för 2015, som kan bli ett konkret pilotprojekt.

Fotnot: Liknande workshops har under hösten hållits i Dar es Salaam (Tanzania) och Kairo (Egypten).