Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Samspelet mellan lokalt och globalt är min passion

Niclas Collén är ny verksamhetsledare för IBRA och Pingst Media med särskilt ansvar för området De minst nådda. Han har varit pastor och missionär samt regionledare och fältansvarig för IBRA.

Vem är du och hur tändes ditt hjärta för mission?
– Jag bor i Västerås, är gift med Anne och vi har tre döttrar, Emelie 30, Mirjam 27 och Ester 19 år. Jag växte upp i en företagarfamilj och läste ekonomi, men kände tidigt hur jag fascinerades av världen, det större perspektivet. Redan före jag och Anne gifte oss fick vi en tydlig bekräftelse. En man som vi aldrig tidigare träffat bad för oss och sa: ”Det ni går och känner i era hjärtan utan att ni har pratat om det, det är från Gud.”

Ett missionsuppdrag kan också kosta. Vad har du för erfarenhet av det?
– Vår dotter Miriam blev svårt sjuk i epilepsi 1997 när vi arbetade för IBRA på Cypern och vi måste hastigt flyga hem. Hon fick senare en hjärnskada och lever nu med en funktionsnedsättning. Bara några månader efter det blev Daniel och Paulina Brolin från vår församling, kidnappade i Dagestan. Jag har ju sett dem växa upp och sett deras kallelse utvecklas. Det var jättetufft. Efter några år landade jag i att vi inte får svar på alla frågor men jag kan ändå vila i det. Min tro och mitt fokus på missionsuppdraget stärktes genom allt detta.

Hur ser du på din nya roll och vad kan du tillföra?
– Det känns jättespännande. Vi har ett fantastiskt team både i Sverige och i fält. Min stora passion är samspelet mellan det lokala och globala. Jag har en förankring och kärlek till både den lokala församlingen och det globala uppdraget. Jag är en visionär som ser nya möjligheter samtidigt som jag har ett strategiskt tänk i hur vi tar oss dit.

Hur ser du på ditt ansvar för området ”De minst nådda”?
– Jesu uppdrag att gå vidare till dem som ännu inte hört, är grundbulten i min kallelse och är Pingsts DNA. Alla ska få en rimlig chans att förstå vem Jesus är. I drygt 7 000 av världens 17 000 etniska grupper är mindre än två procent kristna och i 5 000 folkgrupper är mindre än 0,1 procent troende. Vi ser media som ett kraftfullt verktyg för att nå in till restriktiva områden. Men vi behöver också bygga partnerskap på marken för att följa upp dessa insatser och bygga församlingar.

Vad brinner du personligen starkast för i detta arbete?
– Att det vi gör genom media verkligen gör skillnad på marken. Att lärjungar tränas, att församlingar växer och nya planteras. Jag vill se församlingar som är aktiva och påverkar både individer och samhällen.

Vad har pandemin inneburit för möjligheten att verka?
– År 2020 var enormt framgångsrikt för oss inom media globalt. Våra tv-sändningar i Turkiet nådde i november all time high i tittarrespons. Människor har haft mer tid att söka på nätet men jag tror också att man ställer de stora frågorna om livet när det är kris i världen. Däremot har den personliga uppföljningen försvårats på grund av nedstängningar och karantäner.

Var ser du arbetet för att nå världen med evangelium om 10 år?
– Jag tror att vi varit med och initierat församlingsrörelser i några av de minst nådda folkgrupperna och att många av dessa börjar bli självutbredande. Vi ska fortsätta att ligga i framkant inom media med nya verktyg och kreativa lösningar.
– Jag ser också en starkt växande skara av både missionärer från Sverige och nationella medarbetare.