Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Samspar har lämnat Huddinge

Samspar finns inte längre kvar i Pingsthuset i Huddinge. Banken upphörde redan 1999, men nu är även försäkringsverksamheten överlämnad till andra bolag. Sockenbolagen har tagit över produkterna Samspar Grupphem och Samspar Gruppvilla och samtliga anställda har kunnat erbjudas nya jobb i samband med förändringen.
– Vi från Dagengruppen har slutit ett avtal med Sockenbolagen, som bland annat innebär att det även fortsättningsvis tickar in pengar till pingst för alla Samspars trogna försäkringskunder, berättar Per Ove Morberg.
Samspars församlingsförsäkring, där cirka 530 församlingar från Pingst, EFK, EFS och Svenska Frälsningsarmén har sina försäkringar fortsätter på exakt samma sätt som tidigare.
– Vid halvårsskiftet fick vi en ny lagstiftning inom försäkringsområdet som ställer ökade krav på vår verksamhet. Samtidigt valde Torsten Nilsson, som varit ansvarig för försäkringsverksamheten, att utnyttja sin möjlighet till avtalspension. Detta sammantaget var huvudorsakerna till vårt beslut.
– Jag är övertygad om att vi med denna lösning skall kunna erbjuda både församlingar och enskilda konkurrenskraftiga försäkringslösningar.