Samling för pingstforskare

I maj höll det europeiska forskningsnätverket om pentekostalism, GloPent, sin årskonferens i Sverige, på Uppsala universitet, vars Teologiska institution tillsammans med IPS, Institutet för pentekostala studier, stod som arrangörer.

Temat för konferensen var ”Pentecostalism and the Family” (Pentekostalism och familjen). Under dagarna föreläste dr Kajsa Ahlstrand, Uppsala universitet, dr Rijk van Dijk, centret för afrikanska studier i Leiden, dr Amos Young, Regent University, USA, och dr Peter Stromberg, universitetet i Tulsa, USA.
The European Research Network on Global Pentecostalism, GloPent, är ett initiative som tre europeiska universitet, i Birmingham, Amsterdam och Heidelberg, tagit. Syftet är att på olika sätt skapa nätverk för europeiska akademiker, som forskar om pentekostalism och karismatiska rörelser.