Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Samarbete mellan LP-verksamheten och EE-stiftelsen

LP-verksamhetens Ideella Riksförening och Erik Edin vård AB har undertecknat ett samarbetsavtal, som innebär att man inom vissa områden gemensamt ska kunna stärka insatserna för utsatta människor. Avtalet innebär dock inget samgående, utan verksamheterna fortsätter att arbeta som egna juridiska personer.

LP-verksamheten och Erik Edin Vård AB har gemensamt ursprung och historia. Mycket av den verksamhet som bedrivs görs med liknande metodik och inriktning. Verksamheterna riktar sig till människor med drogmissbruk och deras anhöriga. Målsättningen att med den kristna tron som grund ge rehabilitering till ett fungerande liv i samhället, gäller för båda organisationerna.
LP Verksamheten har fokuserat och utvecklat vården av enskilda, förebyggande arbete bland unga samt ett nätverk av öppna verksamheter, LP-kontakter, över landet. Erik Edin Vård har fokuserat och utvecklat vården av familjer med barn och specialiserat sig på familjeåterförening.
”Många har hört av sig med positiva ord som; äntligen, vad roligt, det var på tiden etcetera”, skrev Larsolof Egbäck i sin blogg på www.lp-verksamheten.se när nyheten blivit känd.
Han gläds över det positiva gensvaret och skriver: ”Som jag ser det är det största värdet, att vi stärker plattformen ,vård/behandling på kristen grund,. Jag är övertygad om att den helhetssyn som präglar våra verksamheter, av människan som ande, själ och kropp, är en unik grund att bygga ett liv på! Ett värdigt liv Ä ett liv utan droger!”

Fotnot: LP-verksamhetens Ideella Riksförening är en ideell förening med 172 medlemsförsamlingar, Erik Edin Vård AB är ett icke vinstrivande bolag, helägt av Erik Edins Insamlingsstiftelse.