Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Sagt om RESAN

Samuel Jonsson, pastor i Tyresö Pingstkyrka:
Ä RESAN har gett mig en enorm respekt för det arbete som många av våra kristna syskon gör i Egypten och Etiopien. Jag kan ärligt säga att jag fått en större tro för vad Gud kan och vill göra genom oss då vi vågar följa honom.

Johan Brännberg,ungdomspastor i Botkyrka:
Ä Under RESAN blev jag återigen påmind om att mission aldrig handlar om projekt, partners eller något annat än människor. Verkliga människor med verkliga behov som behöver få tag på en verklig Gud!

Lukas Carlsén, ungdomspastor i Lund:
Ä Mission är inte en hobby för de intresserade, det är en livsstil som kristen. Är vi inte alla missionärer? Du behöver inte bosätta dig utomlands i 30 år för att kvalificeras som missionär, behoven finns runt omkring oss ständigt.

David Gunnarsson, ungdomspastor i Sollentuna:
Ä Mission är så mycket mer än min bild av det. Man kan vara missionär på ett kafè i Kairo, i Afrikas vildmark och varför inte i Sollentuna. Missionen är så bred i dag att nästan alla skulle kunna hitta sin plats eller sin tjänst i den, och få använda sina speciella gåvor.

Caroline Eliasson, ungdomspastor i Kungsbacka:
Ä Jag har fått en större bild av vad mission innebär och hur man på olika sätt kan jobba med mission. Det var helt fantastiskt att få uppleva det själv och se det med egna ögon. Jag har också fått en riktigt wow-upplevelse för vad PMU och IBRA faktiskt får betyda för människor.

Victoria Öhrvall, ungdomspastor i Katrineholm:
Ä Jag har insett att mission är så mycket mer än att flytta till Afrika och bygga församling. Det handlar om att bry sig om, lyssna till och skapa kontakter med kristna i alla delar av världen.