Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Så fördelas anslaget till flyktingarbetet

Språkkaféer, allaktivitetshus, fotbollslag och öppen förskola. Det är bara några av de aktiviteter som pingstförsamlingar över hela landet nu får extra medel för.

Det var i början av januari som det gick ut ett brev till alla pingstförsamlingar i Sverige om att staten hade anslagit tio miljoner till statsbidragsberättigade samfund för nya insatser för flyktingar. Av dessa pengar fick Pingst 1,3 miljoner kronor att dela ut i form av bidrag om max 50 000 kronor per församling. Insatserna skulle gälla nya verksamheter som kunde startas med hjälp av bidraget.
I en enkät till samtliga pingstförsamlingar har Pingst också nyligen kartlagt vilket arbete som redan pågår ute i församlingarna (se separat artikel). Det arbetet ligger till grund för den vidareutveckling som nu många församlingar vill genomföra tack vare de extra medlen. Många vill starta språkcaféer, och många vill ha möjlighet att erbjuda transport till och från kyrkan för att de nyanlända ska kunna delta i verksamheterna.
Bland de problem som beskrivs i ansökningarna finns till exempel behovet av bättre uppkoppling. När flyktingungdomarna kommer till läxhjälpen med sina datorer som de fått låna av skolan räcker nätverket inte till.
En annan verksamhet som många vill satsa på är öppen förskola, dit föräldrar med små barn kan komma någon dag i
veckan och sjunga, umgås och öva på språket.
Alla verksamheter som beskrivs genomsyras av viljan att finnas till hands för att hjälpa människor även utanför den
regelrätta verksamheten, exempelvis i kontakt med myndigheter eller med att ordna praktiska saker som inköp eller boende.
I några ansökningar beskrivs hur den vanliga församlingsverksamheten fått nytt fokus när både gudstjänster och söndagsskola har fler besökare som är nyanlända än de som är ”gamla i gården”. Därför behövs också både teknisk tolkningsutrustning och personer som kan avsätta tid till tolkningsarbetet.
Även det klassiska kyrkkaffet har fått ändra karaktär, och en del ansöker om medel för att kunna utöka fikat till en längre lunch. Det är också ett sätt att skapa bättre tillfälle till att bygga gemenskap och för att erbjuda någonting annat än tristessen på ett flyktingboende. Att skapa meningsfull sysselsättning under väntetiden är angeläget för alla.