Så fördelades integrationspengarna

69 församlingar sökte bidrag ur de extra medel som tilldelades Pingst ffs av SST för nya verksamheter med inriktning på integration av nyanlända.

1,83 miljoner kronor har fördelats, varav 1,3 miljoner var det stöd som kom från SST, och resten är medel som Pingst har skjutit till själva. Alla församlingar som sökte fick pengar, men ingen fick så mycket som de hade sökt. Pengarna betalades ut i mitten av april, och i slutet av året ska det redovisas hur de har använts. Pingst ffs ska återrapportera till SST i december, och blir återbetalningsskyldiga om det visar sig att pengarna har använts fel.
– Det var en glädje att läsa ansökningarna, säger Ingrid Svanell. Församlingarna är så kreativa. Och vi vet att i stort sett alla församlingar jobbar med det här, även de som inte har sökt bidrag. Många gör också större insatser än vad de har sökt stöd för. Det är beundransvärt vad de gör.