Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Så blir församlingen tillgänglig för unga

Hur ska församlingen göras tillgänglig för de unga? Det är den i särklass viktigaste frågan för pingströrelsen i dag. Det menar Pingst ung, som ägnade hela sitt årsmöte åt att på olika sätt fundera omkring detta.

På Rådslaget gav Göran Åström, Mattias Celinder och Andreas Jansson en liten rapport om vad som kom fram under årsmötet.
Under den samlingen listade de ett antal viktiga faktorer för att lyckas med detta.
RELATIONER. Det är viktigt att investera i människor, att dela livet med varandra, att ge unga förebilder, erbjuda
mötesplatser, öppenhet och vara utåtvänd.
KOMMUNIKATION. Den bör ske så att unga kan ta till sig den på ett ickereligiöst språk och vara samtidsrelaterad. Sms och webb är bra hjälpmedel.
ENGAGEMANG. Viktigt att skapa delaktighet, glöd och passion. Att ge ungdomar möjlighet att använda sina gåvor och utföra kärleksfulla handlingar.
SOCIAL MILJÖ OCH KULTUR. Den bör vara tilltalande och inte präglas av ”vi och domtänkande”. Kulturen och miljön ska vara välkomnande och vara sådan att det är okej att misslyckas.
TRO. Undervisningen ska vara centrerad på Jesus, trovärdig och inbjuda till efterföljelse.
LEDARSKAP. Viktigt att ge utrymme för unga, erbjuda mentorskap, ledarträning, delaktighet och inflytande.
Kanske är den största utmaningen att det finns andliga förebilder.

Andra frågor som togs upp var att erbjuda verksamheter med innehåll, som ungdomar förstår, att språket är enkelt, musiken anpassad och att det finns ”hängplatser”. Byggnaden eller lokalen där man möts får också gärna vara en neutral plats.

Vad tycker du att är det viktigaste för att göra en församling tillgänglig för unga?

Josefin Hörnmark, Jönköping:
Ä Det viktigaste är att möten och verksamhet är uppdaterade och utåtriktade.

Carolina Andrae, Alingsås:
Ä Sök stadens bästa, alltså de behov som finns i min stad och min närmiljö. Nästa steg är att tänka ”Vad har jag i mitt hus?”. Hur kan min församling fylla de behoven?

Johan Newman, Kristianstad:
Ä Bygg inte en församling för ungdomar utan med ungdomar.

ENKÄT: EMELIE ERIKSSON