Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Royal Rangers firar 20 år i Sverige

Halsdukarna finns där, knoparna också. Och hedersorden, friluftslivet och hjälpsamheten. Där finns också bibelstudium, ledarträning och kristen bekännelse och förvaltarskap. Svenska Royal Rangers är en kristen scoutrörelse och skiljer sig inte nämnvärt från andra sådana. Det speciella med den är väl att den är yngst med sina 20 år på nacken och att den huserar i svenska pingstförsamlingar.

Det är kanske inte så underligt att det dröjde ända till 1986 innan de första pingstscouterna i Sverige drog på sig den blå skjortan och draperade den gula halsduken som tecken på sin tillhörighet, eftersom pingstförsamlingarna traditionellt sett varit skeptiska mot så starkt organiserade grupper som exempelvis scoutrörelsen.
Initiativtagare och fortfarande nationell kontaktperson för verksamheten är Eber Axelsson i Linköping.
– Jag var i USA under ett par år och där kom jag i kontakt med Royal Rangers som är en ungdomsrörelse inom pingstsamfundet Assemblies of God och som startade redan i början av 60-talet, berättar han.

Ledarskapsträning
Eber Axelsson, som är lärare till professionen, blev entusiastisk över vad han såg, scoutidéns möjlighet att inte bara organisera barnarbetet i kyrkan utan också påverka i familj och samhälle. Ett 40-tal pingstförsamlingar finns idag med i arbetet och tillsammans räknar de cirka 1 200 barn och 300 ledare i verksamheten.
– Det är en stabil siffra där vi har legat mest hela tiden, säger Axelsson.
Man riktar sig till barn och ungdomar mellan 6 och 17 år, där de äldsta tränas till ledare.
– Ledarskapsträning är en bärande idé inom scoutrörelsen och där kan vi ge ett värdefullt bidrag till pingströrelsen, menar Axelsson som betonar att en rejäl församlingsförankring i arbetet hör till de viktigaste förutsättningarna.
Svenska Royal Rangers ingår i en internationell pingstscoutfamilj och har – som enda pingstverksamhet i Sverige – genom detta ett avtal med samfundet Assemblies of God.
Samarbete, till exempel i internationella stora läger är ett viktigt inslag i verksamheten. Samarbetet är formellt organiserat, men bygger också på en idégemenskap.

Framtiden viktigast
I en speciell ledarhajk i höst på Bjärka-Säby har 20-årsjubileet uppmärksammats, både i programinslag och föreläsningar.
Men egentligen är det framtiden som är viktigast.
– Hela scoutrörelsen håller på att förnya sitt material just nu, säger Eber Axelsson. Och det är också en utmaning för oss i Svenska Royal Rangers att följa med där.