Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Romer, kyrka och bistånd

Den 13–14 oktober inbjuder Pingst romanätverk i samverkan med flera andra organisationer till en konferens med fokus på Romer, kyrka och bistånd.

Under konferensen, som hålls i Pingstkyrkan Cupolen i Linköping, kommer
ämnen som kyrkans roll i förändringsarbete, mänskliga rättigheter, utanförskap, kulturmöten, rasism/antiziganism och gränsdragning att behandlas.
Dessutom kommer deltagarna få rapporter om vad som sker bland Europas romer.
Bland talarna finns Elisabeth Sandlund, Pelle Hörnmark, René Zanellato, Kjell Waern, Daniel Tan, Ninva Vujic, Britt Sandberg och Thomas Hammarberg.
Anmälan om deltagande görs senast 5 oktober på www.pingstlinkoping.se.