Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Riksarkivet tar hand om Pingstarkiv

Under året har Pingst deponerat närmare 270 hyllmeter arkivmaterial på Riksarkivet. Materialet är upprättat inom flera av pingstförsamlingarnas gemensamma verksamheter från omkring år 1945 och framåt.

Arkivutrymmena i Pingsthuset var överfulla och något måste göras.
Ä Som församlingsrörelse och riksorganisation har vi ett ansvar att arkivera vissa material så att verksamheten, nu och i framtiden, kan studeras och undersökas av våra medlemmar och externa forskare, säger Magnus Wahlström och berättar att deponeringen på Riksarkivet innebär en säkrare och mer långsiktig lösning för arkivmaterialet.
Det material som deponerats är äldre material som inte behöver finnas tillgängligt för det dagliga arbetet. Materialet är upprättat av följande verksamheter: DagengruppenAB, IBRA Radio, LPStiftelsen, Pingstförsamlingarnas Internationella Litteraturcentrum (PIL), Pingstförsamlingarnas Invandrar-råd (PIR), Pingstförsamlingarnas Pensionsstiftelse, Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd, Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU), Samspar och TV-Inter.
Dessutom har resten av Lewi Pethrus samlingar deponerats och förts samman med Pethrus brevsamling, som redan i mitten av 1990-talet lämnades till Riksarkivet. Pingst betalar en engångskostnad för deponeringen och Riksarkivet ansvarar för förvaring av materialen och gör dem tillgängliga för forskare. Pingst äger fortfarande arkiven och utfärdar en fullmakt till dem som vill studera samlingarna.
Det kan göras genom besök i Riksarkivets forskarsal, i Arninge, nordöst om Stockholm. Dessa och andra arkiv finns presenterade på www.pingst.se, klicka: /Om Pingst/Forskning och arkivsamlingar/Arkivsamlingar

Fotnot: Riksarkivet är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att se till att arkivmaterial från bland annat riksorganisationer hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de kan förväntas bestå under lång tid, samt tillhandahålla och levandegöra dessa material.